Czarno na białym

Ostra debata publiczna, czy mowa nienawiści?

Ojciec mówi, że wybaczył zabójcy, brat, że jeszcze o tym nie myśli. Piotr Jacoń rozmawiał z Ryszardem i Piotrem Adamowiczami, ojcem i bratem zamordowanego na początku roku prezydenta Gdańska, między innymi o powracających nieustannie wspomnieniach i wybaczeniu, ale też o polskiej polityce i próbach jej zmiany, bo brat Pawła Adamowicza zdecydował się do niej wejść.