Czarno na białym

Język władzy

Większość ankietowanych Polaków źle albo bardzo źle ocenia niezależność sądów w Polsce i niezawisłość sędziów. Wynika to z dorocznego badania Komisji Europejskiej. Wskaźnik ten z roku na rok jest coraz gorszy. Sędziowie krytyczni wobec zmian wprowadzanych przez Prawo i Sprawiedliwość uważają, że na to, jak sądy są postrzegane przez obywateli, największy wpływ ma obecnie negatywna propaganda władzy. Władza natomiast twierdzi, że na złą sławę zapracowali sobie sami sędziowie. Tymczasem rozmówcy Arkadiusza Wierzuka, sędziowie orzekający na pierwszej linii, czyli w rejonach, czarno na białym wskazują, że coraz więcej podsądnych mówi i pisze do sądu językiem wziętym wprost z publicznych wystąpień polityków władzy.