Polska i Chiny będą współpracować w kosmosie

Świat

tvn24Xi Jinping przyleciał do Warszawy w niedzielę 

Porozumienia podpisane w poniedziałek w Warszawie przez rządy Polski i Chin zakładają współpracę pomiędzy oboma krajami w zakresie eksploracji kosmosu i pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, a także współpracę uczelni.

Dokumenty o współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz współpracy w eksploracji przestrzeni kosmicznej pomiędzy rządami Polski i Chin sygnowano w poniedziałek w Warszawie. Międzyrządowe porozumienia podpisano podczas wizyty przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga w Polsce. Umowa o wzajemnym uznawaniu dyplomów ukończenia studiów i tytułów zawodowych w szkolnictwie wyższym ma służyć współpracy i wymianie w zakresie szkolnictwa wyższego. Ma też ułatwić mobilność studentów oraz rozwój kształcenia w ramach międzynarodowego partnerstwa. "Umowa o uznawalności dyplomów z Chinami podpisana. Przed polskimi uczelniami otwiera się duża szansa na pozyskanie studentów z Chin" – w ten sposób podpisanie umowy skomentował we wpisie na Twitterze wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Dzięki umowie świadectwo dojrzałości wydane w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Chinach. I odwrotnie, analogiczne świadectwo wydane w Państwie Środka ma uprawniać młodych ludzi do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w naszym kraju. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Polsce może się natomiast ubiegać posiadacz dyplomu zwanego zhuanke, wydanego przez uprawnioną przez państwo uczelnię w Chinach. Decyzję o uznaniu osiągniętych efektów kształcenia oraz wyników zdanych egzaminów podejmuje uczelnia – zapisano w dokumencie. Dla osób po ukończeniu studiów licencjackich, pragnących kontynuować naukę za granicą, określono zasady uznawania dyplomów w obu krajach. Zgodnie z umową dyplom potwierdzający uzyskanie w Polsce tytułu magistra uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie i studia podyplomowe w Chinach. Analogiczna zasada będzie obowiązywać studentów z Chin, chcących kontynuować naukę w Polsce. Według danych resortu nauki w roku akademickim 2014/15 w Polsce studiowało 949 studentów z Chin, najwięcej na kierunku instrumentalistyka (134), zarządzanie (105), międzynarodowe stosunki gospodarcze (52), finanse i rachunkowość (47) i ekonomia (44). Najwięcej osób z Państwa Środka przyjęły: Politechnika Warszawska, Uniwersytet SWPS z siedzibą w Warszawie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Gdański. We wrześniu 2015 r., podczas 3. Polsko-Chińskiego Forum Rektorów w Warszawie chiński wiceminister edukacji Hao Ping poinformował, że w 2014 r. w Chinach studiowało 35,5 mln osób. - Współczynnik scholaryzacji brutto w szkolnictwie wyższym wyniósł 37,5 proc. Działają tam 2824 uniwersytety i inne instytucje szkolnictwa wyższego, w tym - dla dorosłych - mówił.

Współpraca w kosmosie

Na poniedziałkowym spotkaniu podpisano również memorandum o porozumieniu między Polską Agencją Kosmiczną "POLSA" a Chińską Narodową Agencją Kosmiczną "CNSA". Dokument dotyczy współpracy w zakresie eksploracji kosmosu i wykorzystania przestrzeni kosmicznej w celach pokojowych. Porozumienie zapewnia organizacyjne ramy i narzędzia, pozwalające agencjom na współpracę w zakresie eksploracji i pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Zakładana współpraca ma obejmować badania kosmiczne (m.in. astrofizyczne i dotyczące badań nad Układem Słonecznym), wymianę i wykorzystanie danych satelitarnych dla rozwoju nauki o Ziemi, prowadzenia obserwacji, monitorowania zmian klimatu i środowiska; rozwój technologii kosmicznej opracowanej w obszarach telekomunikacji, narzędzi naukowych oraz infrastruktury kosmicznej. Umowa umożliwi m.in. planowanie i realizację wspólnych projektów kosmicznych, programów wymiany naukowej i szkoleń personelu, wymianę wyposażenia, dokumentacji, danych, wyników eksperymentów i informacji naukowych, a także organizację naukowych sympozjów i warsztatów. Oba państwa mogą promować i rozwijać współpracę pomiędzy swoimi organizacjami, instytucjami i firmami, a także wspierać tworzenie wspólnych ośrodków naukowych i laboratoriów w celu stworzenia otoczenia sprzyjającego realizacji wspólnych projektów przez te organizacje – zapisano w umowie. Do dotychczasowych, wspólnych przedsięwzięć polsko-chińskich w tym zakresie należy zakończone sukcesem wyniesienie polskiego satelity BRITE PL-Heweliusz przez chińską rakietę Long March 4B. Było to 19 sierpnia 2014 r.

Autor: kg\mtom / Źródło: PAP

Tagi:
Raporty: