Płeć piękna wzięła kraj banków i czekolady

 
BundeskanzleiDoris Leuthard została wybrana w środę na przewodniczącą Rady Federalnej

Kobiety niepodzielnie rządzą krajem banków i czekolady. Po wybraniu w środę Doris Leuthard na przewodniczącą Rady Federalnej (czyli prezydenta federalnego) na rok 2010 Szwajcaria będzie miała w przyszłym roku po raz pierwszy w swych dziejach kobiety na trzech najwyższych stanowiskach w państwie.

Przedstawicielki płci pięknej są bowiem także przewodniczącymi obu izb parlamentu federalnego.

Rada Federalna to najwyższy szwajcarski organ wykonawczy, składający się z 7 szefów departamentów (ministrów). Dwuizbowe Zgromadzenie Federalne wybiera spośród nich prezydenta i wiceprezydenta federalnego, obu o jednorocznej kadencji. Prezydent nie jest ani głową państwa, ani premierem, gdyż obie te funkcje pełni kolegialnie Rada Federalna.

Kobiety w obu izbach

Na jednoroczną kadencję przewodniczącego Rady Narodowej (izby niższej parlamentu federalnego) i zarazem całego Zgromadzenia Narodowego wybrano na 2010 rok 32-letnią Pascale Bruderer - najmłodszą jak dotąd osobę na tym stanowisku. Przewodniczącą Rady Kantonów (izby wyższej) na rok 2010 została Erika Forster-Vannini.

W Szwajcarii kobiety uzyskały prawo głosu w wyborach federalnych dopiero w 1971 roku, a obecnie stanowią blisko 30 procent wszystkich deputowanych Zgromadzenia Federalnego.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bundeskanzlei

Pozostałe wiadomości