TVN24 | Polska

Naczelna Rada Adwokacka o "bezzasadnym i szkodliwym" wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego

TVN24 | Polska

Autor:
js/kg
Źródło:
tvn24.pl
Profesor Marcin Matczak wspiera Tour de Konstytucja
Profesor Marcin Matczak wspiera Tour de Konstytucjatvn24
wideo 2/5
tvn24Profesor Marcin Matczak wspiera Tour de Konstytucja

Naczelna Rada Adwokacka podjęła w poniedziałek uchwałę w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego skierowanego przez grupę posłów, której przedstawicielem jest poseł Solidarnej Polski. Dotyczy on przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej. NRA wskazuje na "bezzasadność i szkodliwość wniosku". "Uderzanie w niezależność samorządu zawodu zaufania publicznego to uderzanie w prawa obywateli" - przekazał prezes NRA Przemysław Rosati.

Wniosek zainicjowany przez grupę posłów, których przedstawicielem jest poseł Solidarnej Polski Piotr Sak, dotyczy zbadania konstytucyjności przynależności do izby adwokackiej bądź radcowskiej na podstawie miejsca siedziby kancelarii lub zamieszkania. Został złożony w Trybunale Konstytucyjnym 22 kwietnia.

ZOBACZ WNIOSEK GRUPY POSŁÓW DO TK

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej

W komunikacie zamieszczonym na stronie Adwokatury Polskiej poinformowano, że w poniedziałek Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego "podjęła przez aklamację uchwałę, w której wskazuje na bezzasadność i szkodliwość wniosku do Trybunału Konstytucyjnego". 

W uchwale NRA oświadczono, że historycznie ukształtowany ustrój Adwokatury, "w tym m.in. wewnętrzna organizacja osadzona na izbach adwokackich działających na mocy art. 38 ustawy – Prawo o adwokaturze, stanowi emanację pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu adwokackiego przez samorząd zawodu zaufania publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony". "Rozwiązanie takie, będące optymalnym, pozostaje w zgodzie z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP" – argumentuje.

Jak napisano w uchwale, obecny model ustrojowy Adwokatury, w tym niezależność samorządu adwokackiego, "gwarantuje możliwość wykonywania zawodu w sposób wolny i niezależny". "Tak funkcjonujący model zawodu adwokata zabezpiecza możliwość reprezentowania interesów Obywateli w sposób odważny i honorowy, dając jednocześnie gwarancję niezależności, w tym od jakiegokolwiek nacisku ze strony którejkolwiek z władz" – czytamy w uchwale.

"Tylko niezależna, samorządna i wolna Adwokatura może spełniać swoją rolę"

"W należycie funkcjonującym systemie wymiaru sprawiedliwości każdy powinien mieć możliwość skorzystania z niezależnej pomocy prawnej. Jej zapewnianie i gwarantowanie przez ów system jest jednym z mierników praworządności. Ustrój samorządów zawodowych nie może być modyfikowany w sposób, który może naruszać konstytucyjne wolności i prawa oraz zasady ustrojowe państwa" – dodała Naczelna Rada Adwokacka.

"Tylko niezależna, samorządna i wolna Adwokatura może w interesie obywateli oraz w interesie publicznym spełniać swoją ustrojową i ustawową rolę opisaną w art. 17 Konstytucji RP oraz w art. 1 ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze" - podkreślono.

Przekazano także, że Naczelna Rada Adwokacka postanowiła zwrócić się do prezes Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o umożliwienie przedstawienia stanowiska w tej sprawie.

ZOBACZ UCHWAŁĘ NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Tożsame uchwały podważające zasadność wniosku do TK podjęły wszystkie Okręgowe Rady Adwokackie w Polsce. Stanowisko zajęła także Krajowa Rada Radców Prawnych wraz ze wszystkimi radami okręgowymi.

ZOBACZ STANOWISKO KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH

Prezes NRA: uderzanie w niezależność samorządu zawodu zaufania publicznego to uderzanie w prawa obywateli

W oświadczeniu zamieszczonym na stronie Adwokatury Polskiej przekazano, że prezes NRA adwokat Przemysław Rosati powiedział po posiedzeniu, że "wolny i niezależny adwokat jest jedną z gwarancji praw i wolności obywateli, w tym realizacji prawa do sądu, które ma służyć poszanowaniu godności, wolności i poczucia bezpieczeństwa jednostki".

"Adwokaci i radcowie prawni jako rzecznicy praw obywateli dają poczucie przebywania pod opieką prawa i ochrony przed arbitralnością władzy. Wolny i niezależny adwokat to gwarancja realizacji prawa do rzetelnego procesu sądowego, w tym prawa do obrony. Uderzanie w niezależność samorządu zawodu zaufania publicznego to uderzanie w prawa obywateli" – dodał.

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o umorzenie postępowania

Do postępowania przed TK przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich. Wniósł o jego umorzenie "z uwagi na niedopuszczalność wydania wyroku".

Jak czytamy na stronie RPO, wskazał on, że "sprawa wniosku grupy posłów ma istotne znaczenie z punktu widzenia gwarancji ochrony praw i wolności obywateli". 

"Rolą samorządów zawodów zaufania publicznego, takich jak radcowie prawni i adwokaci, jest zapewnienie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, zagwarantowanie wysokiego poziom usług prawnych, świadczonych przez osoby odpowiednio przygotowane do zawodu, a także cechujących się nienaganną postawą moralną" - napisał RPO w piśmie skierowanym do TK pod koniec maja.

"Ograniczenie w jakikolwiek sposób możliwości skorzystania przez obywateli z zagwarantowanych im na mocy Konstytucji podstawowych wolności i praw musi być dokonywane jedynie wyjątkowo. Te zagadnienia uzasadniają udział Rzecznika w postępowaniu" - dodał. 

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:js/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości