Rząd przyjął nowy projekt nowelizacji ustawy o działach administracji. Poprzedni zawetował prezydent

TVN24 | Polska

Autor:
js/kab
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Zakończyło się spotkanie prezydenta z premierem w sprawie nowego projektu ustawy o działach administracji rządowejTVN24
wideo 2/35
TVN24Zakończyło się spotkanie prezydenta z premierem w sprawie nowego projektu ustawy o działach administracji rządowej (wideo z 14 stycznia)

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że Rada Ministrów przyjęła we wtorek na posiedzeniu nowy projekt zmian w ustawie o działach administracji rządowej. Nie przewiduje powstania Narodowego Centrum Sportu. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej nie zakłada też przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej. Poprzednią nowelizację zawetował prezydent.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w komunikacie, że na mocy projektu struktura administracji rządowej została dostosowana do zrekonstruowanej Rady Ministrów. "Chodzi o zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej. Zoptymalizowana została także struktura funkcjonowania administracji uwzględniająca konieczność zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania kadry urzędniczej" – czytamy.

Na mocy projektu - jak przekazało CIR - zmodyfikowana została struktura działów administracji rządowej, usystematyzowano zagadnienie dotyczące funkcjonowania podmiotów stanowiących organ opiniodawczo-doradczy Rady Ministrów czy podległych Prezesowi Rady Ministrów, wprowadzone zostaną też zmiany dotyczące obsługi Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w zakresie opracowywania analiz dotyczących kluczowych polityk publicznych.

Według komunikatu CIR nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać z dniem ogłoszenia.

Nowy projekt nie przewiduje powstania Narodowego Centrum Sportu

Według informacji Polskiej Agencji Prasowej w projekcie nie znalazły się zapisy dotyczące przeniesienia podsekretarzy stanu do korpusu Służby Cywilnej. Ponadto - według komunikatu zamieszczonego na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Sportu - nie powstanie Narodowe Centrum Sportu, którego powołanie zakładała zawetowana ustawa.

"W najbliższym czasie nastąpi natomiast połączenie Ministerstwa Sportu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w jeden resort pod nazwą Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, którym pokieruje obecny Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Wiceprezes Rady Ministrów, prof. Piotr Gliński" – napisano w komunikacie.

Dodano, że "dzięki podjętym już pracom nad utworzeniem NCS i przeprowadzonym w związku z tym analizom funkcjonowania Ministerstwa Sportu, połączenie obu resortów będzie przebiegać sprawnie i bez zakłóceń".

Cały projekt ma zostać opublikowany - według informacji PAP - we wtorek lub w środę.

Rzecznik rządu o zawetowaniu noweli ustawy o działach administracji rządowejTVN24

Weto prezydenta

Prezydent Andrzej Duda zawetował 8 stycznia nowelizację ustawy o działach, która była konsekwencją ubiegłorocznej reorganizacji Rady Ministrów i zmniejszenia liczby resortów. Przewidywała między innymi wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu.

Zakładała też utworzenie Narodowego Centrum Sportu, które miało przejąć część obowiązków dotychczasowego Ministerstwa Sportu. Nowela zakładała też przeniesienie podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i ministerstwach do korpusu Służby Cywilnej.

W miniony czwartek na temat nowego projektu podczas roboczego spotkania rozmawiali prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele kancelarii prezydenta i kancelarii premiera.

Prezydenckie wetoTVN24

Zastrzeżenia do ustawy

Podczas prac nad nowelizacją ustawy w Senacie zwracano uwagę między innymi, że nowela wprowadza "tylnymi drzwiami" możliwość wyższego wynagradzania podsekretarzy stanu, a zatem także parlamentarzystów, których wynagrodzenia związane są z wysokością pensji podsekretarzy stanu. Sejm 17 grudnia ubiegłego roku odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu noweli ustawy o działach. Wówczas trafiła ona do podpisu prezydenta.

CZYTAJ: Plan reformy rządowej administracji: mnożenie urzędów, wyższe zarobki, powołanie superrządu

Jednym z powodów zawetowania noweli przez prezydenta był - jak informowała kancelaria prezydenta - brak vacatio legis. Nowelizacja miała wejść w życie 1 stycznia, jej projekt trafił do Sejmu 17 listopada, a Senat ma 30 dni na wyrażenie stanowiska, zaś prezydent 21 dni na decyzję. Terminy te oznaczają - jak wskazano - że prezydent nie mógł tu skorzystać z przysługującego mu konstytucyjnie terminu na podjęcie decyzji w sprawie ustawy.

"Określenie dnia wejścia ustawy zmieniającej w życie z pominięciem zagwarantowanego Prezydentowi w art. 122 ust. 2 Konstytucji terminu podjęcia decyzji co do podpisania ustawy, stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia, że w badanej sprawie naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis" – podkreślono.

Jak zaznaczono, przebieg procesu legislacyjnego sprawił, że prezydent "nie mógł skorzystać z przysługującego na mocy Konstytucji terminu na podjęcie decyzji w sprawie ustawy, a jednocześnie projektodawca nie wskazał szczególnych powodów uzasadniających skrócenie vacatio legis".

Ponadto - jak poinformowano - "biorąc pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasów w Polsce, wątpliwości budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej 'środowisko' – nowego działu 'leśnictwo i łowiectwo'".

Kolejną budzącą wątpliwości zmianą - podała KPRP - była dokonywana w nowelizacji zmiana w ustawie o służbie cywilnej, która "przewiduje włączenie do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu w administracji rządowej".

Jak podkreślono, "podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu stanowić będzie wyraźne odstępstwo od wcześniejszych, podjętych właśnie w czasie walki z COVID-19, decyzji ustawodawcy dotyczących wynagrodzeń urzędników państwowych".

Po spotkaniu z szefem rządu w czwartek prezydent podkreślał, że polskie lasy to wspólne dobro, a "wszelkie zmiany związane z naszym przyrodniczym dziedzictwem wymagają szerokich konsultacji".

Autor:js/kab

Źródło: PAP, tvn24.pl