Do TSUE wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko rządowi

TVN24

Komisja Europejska zaskarżyła polski rząd do unijnego trybunału 10 październikaTVN24 BiS
wideo 2/36

Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko polskiemu rządowi w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów - przekazały służby prasowe TSUE. Komisja Europejska chce rozpatrzenia skargi w trybie przyspieszonym.

Komisja poinformowała 10 października, że kieruje skargę do TSUE, "aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną". Jak uzasadniała Komisja, nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym.

Zdaniem urzędników z Brukseli polski system nie gwarantuje rozpatrywania spraw w "rozsądnym czasie", co umożliwia ministrowi sprawiedliwości - za pośrednictwem mianowanych przez niego rzeczników dyscyplinarnych - doprowadzenie do sytuacji, w której przeciwko sędziom sądów powszechnych będą toczyć się długotrwałe postępowania dyscyplinarne. Nowy system - według Komisji Europejskiej - wpływa również na prawo sędziów sądów powszechnych do obrony.

Tryb przyspieszony

Tryb przyspieszony pozwala TSUE na szybkie orzekanie "w sprawach niecierpiących zwłoki" dzięki maksymalnemu skróceniu terminów i przyznaniu sprawom absolutnego pierwszeństwa, a także dzięki pominięciu pewnych etapów postępowania.

W następstwie wniosku KE, po wysłuchaniu argumentów Polski oraz rzecznika generalnego TSUE, prezes Trybunału podejmie decyzję, czy szczególnie pilny charakter sprawy uzasadnia skorzystanie z trybu przyspieszonego. Decyzja o tym, czy są do tego przesłanki, zapadnie w ciągu kilku tygodni. Sama sprawa może wówczas potrwać kilka miesięcy zamiast nawet dwóch lat.

W przypadku sprawy dotyczącej Sądu Najwyższego w Polsce, kiedy to również stosowano tryb przyspieszony, skarga wpłynęła w październiku 2018 roku, a wyrok zapadł w czerwcu 2019 roku.

Autor: kb//kg / Źródło: PAP

Raporty: