Czarno na białym

500 plus pułapką?

W „Czarno na Białym” o tym, jak rząd PiS traktuje przedsiębiorców, czy program 500 plus może okazać się pułapką i o podniesieniu płacy minimalnej dla pracowników. Przeanalizowane zostały również budzące wątpliwości oświadczenia majątkowe i rozliczenia podatkowe Mariana Banasia w zestawieniu z przypadkami zwykłych podatników, którzy prawdopodobnie zostaliby inaczej potraktowani w podobnych okolicznościach. O tym Tomasz Marzec w reportażu.