Czarno na białym

Dzisiaj w Betlejem

W „Czarno na białym” o niezwykłym mieście, które odwiedzają tysiące pielgrzymów i którego nazwa w Boże Narodzenie brzmi na całym świecie. W reportażu pokazano Betlejem oczami jego mieszkańców, także tych najsłabszych, czyli dzieci. To miasto pełne symboli, ale również dramatycznych konfliktów, wynikających między innymi z niezwykle skomplikowanej historii tego miejsca. Program prowadziła Patrycja Redo-Łabędziewska.