Szczyt w Madrycie. Przywódcy NATO przyjęli nową koncepcję strategiczną

Autor:
ft/dap
Źródło:
TVN24
Stoltenberg: decyzje, które podejmiemy, zdefiniują nasze bezpieczeństwo na najbliższe dziesięciolecie
Stoltenberg: decyzje, które podejmiemy, zdefiniują nasze bezpieczeństwo na najbliższe dziesięciolecieReuters
wideo 2/5
ReutersStoltenberg: decyzje, które podejmiemy, zdefiniują nasze bezpieczeństwo na najbliższe dziesięciolecie

W świetle wrogiej polityki i działań nie możemy uznać Rosji za partnera - napisano w koncepcji strategicznej NATO, którą przywódcy państw sojuszniczych przyjęli w czasie szczytu w Madrycie. Jak zaznaczono w dokumencie, Sojusz traktuje Rosję jako "najbardziej bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa". NATO chce jednak "zachować otwarte kanały komunikacji z Moskwą, by zapobiegać eskalacji i wzmocnić przejrzystość". W dokumencie znalazło się także sformułowanie, że "ambicje i represyjna polityka Chińskiej Republiki Ludowej stanowią wyzwanie dla interesów, bezpieczeństwa i wartości".

We wstępie do koncepcji napisano, że określa ona "trzy podstawowe zadania Sojuszu: odstraszanie i obronę; zapobieganie kryzysom i zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo, oparte o współpracę". "Podkreślamy potrzebę znacznego wzmocnienia naszego odstraszania i obrony, ponieważ podstawą naszego zobowiązania jest artykuł 5, dotyczący wzajemnej obrony" - wskazano.

W koncepcji strategicznej NATO określono Rosję jako "najbardziej znaczące i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Sojuszników oraz dla pokoju i stabilności w obszarze euroatlantyckim". Federacja Rosyjska "stara się ustanowić sfery wpływów i bezpośredniej kontroli przy pomocy przymusu, działalności wywrotowej, agresji i aneksji. Używa środków konwencjonalnych, cyfrowych i hybrydowych przeciwko nam i naszym partnerom" - napisano w dokumencie.

"Represyjna postawa militarna, retoryka oraz udowodniona gotowość do wykorzystania siły, by osiągać swe cele, podważa porządek międzynarodowy oparty na zasadach" - dodano w natowskiej koncepcji.

NATO: nie możemy uznać Rosji za partnera

W dokumencie zauważano między innymi, że Rosja modernizuje swoje siły nuklearne. "Rozwój militarny Moskwy, w tym w regionach Morza Bałtyckiego, Czarnego oraz Śródziemnego, wraz z jej integracją militarną z Białorusią, stanowi wyzwanie dla naszego bezpieczeństwa i interesów" – napisano.

"NATO nie dąży do konfrontacji i nie stanowi zagrożenia dla Federacji Rosyjskiej. Będziemy nadal odpowiadać na rosyjskie groźby i wrogie działania w sposób zjednoczony i odpowiedzialny. Znacząco wzmocnimy zdolności obronne i odstraszające wszystkich Sojuszników" - wskazano.

"W świetle wrogiej polityki i działań nie możemy uznać Rosji za partnera. Jednakże chcemy zachować otwarte kanały komunikacji z Moskwą, by zarządzać i ograniczać ryzyko, zapobiegać eskalacji i wzmocnić przejrzystość. Poszukujemy stabilności i przewidywalności w regionie euroatlantyckim oraz w relacjach między NATO i Federacją Rosyjską" - zaznaczyło NATO, dodając, że "wszelkie zmiany w naszych stosunkach zależne są od tego, czy Rosja wstrzyma swe agresywne zachowania i będzie w pełni przestrzegać prawa międzynarodowego".

NATO: ambicje i polityka Chin stanowią wyzwanie

W dokumencie odniesiono się również do Chin. NATO podkreśliło, że "ambicje i represyjna polityka Chińskiej Republiki Ludowej stanowią wyzwanie dla naszych interesów, bezpieczeństwa i wartości". "ChRL stosuje szeroki wachlarz politycznych, ekonomicznych i militarnych narzędzi, by zwiększyć swój globalny wpływ i potęgę, pozostając jednocześnie nieprzejrzystym w sprawie swej strategii, zamiarów i rozwoju militarnego" – czytamy w koncepcji.

"Szkodliwe hybrydowe i cybernetyczne operacje Chin oraz ich konfrontacyjna retoryka i dezinformacja uderzają w Sojuszników i szkodzą bezpieczeństwu Sojuszu" – napisano. Jak dodano, Chiny "wykorzystują swą pozycje ekonomiczną, by tworzyć strategiczne zależności i zwiększać wpływy". "Dążą do obalenia porządku międzynarodowego opartego na zasadach, w tym w przestrzeni kosmicznej, cybernetycznej oraz morskiej" – napisano.

Jak dodano, "strategiczne partnerstwo między Chińską Republiką Ludową oraz Federacją Rosyjską oraz ich próby podważania opartego na zasadach porządku międzynarodowego są sprzeczne z naszymi wartościami i interesami".

NATO podkreśliło, że pozostaje otwarte na konstruktywną współpracę z Chinami, "w tym w celu budowy wzajemnej przejrzystości, z myślą o zabezpieczeniu interesów Sojuszu". "Jako Sojusznicy będziemy działać wspólnie w odpowiedzi na systemowe wyzwania, jakie ChRL stawia przez bezpieczeństwem euroatlantyckim oraz by zapewnić trwałą zdolność NATO do gwarantowania obrony i bezpieczeństwa Sojusznikom" - wskazano.

NATO o zagrożeniu międzynarodowym terroryzmem

W koncepcji jest też mowa o zagrożeniach związanych z międzynarodowym terroryzmem. "Terroryzm we wszystkich swoich formach i przejawach jest najbardziej bezpośrednim zagrożeniem asymetrycznym dla bezpieczeństwa naszych obywateli oraz międzynarodowego pokoju i dobrobytu" - napisano. 

Dodano, że "organizacje terrorystyczne starają się atakować lub inspirować ataki na sojuszników". Wskazano, że organizacje rozszerzyły swoje sieci, zwiększyły swoje możliwości i zainwestowały w nowe technologie, aby zwiększyć swój zasięg. "Niepaństwowe ugrupowania zbrojne, w tym ponadnarodowe sieci terrorystyczne i podmioty wspierane przez państwa, nadal wykorzystują konflikty i słabe strony zarządzania, aby rekrutować, mobilizować i poszerzać swoje przyczółki" - napisano. 

Sojusznicy zwracają uwagę na sytuację w Afryce i na Bliskim Wschodzie

Sojusznicy w koncepcji strategicznej zwracają także uwagę na sytuację w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Stwierdzają, że konflikty i niestabilność bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo sojuszników.

"Południowi sąsiedzi NATO, szczególnie regiony Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Sahelu stoją w obliczu wyzwań związanych z bezpieczeństwem, demograficznych, gospodarczych i politycznych" - czytamy.

W koncepcji mowa jest także, że "Bałkany Zachodnie i region Morza Czarnego mają strategiczne znaczenie dla Sojuszu". "Będziemy nadal wspierać euroatlantyckie aspiracje zainteresowanych krajów w tych regionach" - zapewniono. Dodano, że Sojusz zwiększy wysiłki na rzecz wzmocnienia zdolności tych państw do radzenia sobie z różnymi zagrożeniami i wyzwaniami, przed którymi stoją.

Zmiany klimatu w koncepcji NATO

W koncepcji zwrócono także uwagę na zmiany klimatyczne, które mają "głęboki wpływ na bezpieczeństwo Sojuszników" oraz namnażają kryzysy i zagrożenia. "Mogą pogłębiać konflikt, niestabilność oraz geopolityczną rywalizację. Wzrost temperatury doprowadza do podnoszenia się mórz, pożarów lasów oraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych" - wskazano w dokumencie.

"Zmiany klimatu mają również wpływ na działanie naszych sił zbrojnych. Nasza infrastruktura, zasoby i bazy wojskowe są narażone na ich wpływ. Nasze siły zbrojne zmuszone są do operowania w bardziej ekstremalnych warunkach pogodowych, a nasze wojska częściej są wzywane do pomocy w usuwaniu skutków katastrof" – napisano.

"Podstawowe zadania" NATO

W części koncepcji dotyczącej "podstawowych zadań NATO" sojusznicy zobowiązują się, że "będą nadal zwiększać zbiorową gotowość, reaktywność, zdolność do rozmieszczania, integrację i interoperacyjność" sił. "Będziemy indywidualnie i zbiorowo dostarczać pełen zakres sił, zdolności, planów, zasobów, aktywów i infrastruktury potrzebne do odstraszania i obrony, w tym do intensywnej, wielodomenowej walki wojennej przeciwko uzbrojonym w broń nuklearną konkurentom" - podkreślono. 

"Zapewnimy solidną, odporną i zintegrowaną strukturę dowodzenia, zwiększymy zgodność krajowych i NATO-wskich planów obronnych oraz wzmocnimy i zmodernizujemy strukturę sił NATO" - zobowiązali się sojusznicy.

W części poświęconej "zapobieganiu kryzysom i zarządzanie kryzysowemu" mowa jest o tym, że sojusznicy w ramach NATO "mają wspólny interes w przyczynianiu się do stabilności i zarządzania konfliktami wspólnie w ramach NATO". "Będziemy nadal pracować nad zapobieganiem kryzysom i reagować na nie, kiedy mogą one potencjalnie wpłynąć na bezpieczeństwo Sojuszu. Będziemy (to - red.) budować na unikalnych umiejętnościach i doświadczeniu, które zdobyliśmy w zarządzaniu kryzysowym. W tym celu będziemy inwestować w reagowanie na sytuacje kryzysowe, gotowość i zarządzanie poprzez regularne ćwiczenia" - dodano. Mowa jest także o wykorzystywaniu zdolności Sojuszu do koordynowania, podtrzymywania i wspierania międzynarodowych operacji dotyczących reagowania kryzysowego.

"NATO jest niezbędne dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego"

W ostatniej części koncepcji, zatytułowanej jako "zapewnienie trwałego sukcesu Sojuszu" mowa jest z kolei o tym, że "inwestowanie w NATO to najlepszy sposób na zapewnienie trwałej więzi między Europejczykami oraz sojusznikami z Ameryki Północnej, przyczyniający się jednocześnie do globalnego pokoju i stabilności".  "Będziemy nadal wzmacniać naszą polityczną jedność i solidarność oraz poszerzać i pogłębiać nasze konsultacje we wszystkich sprawach, które mają wpływ na nasze bezpieczeństwo. Zobowiązujemy się do wzmocnienia konsultacji, gdy bezpieczeństwo i stabilność sojusznika jest zagrożone lub gdy zagrożone są nasze podstawowe wartości i zasady" - napisano.  "Podzielimy się sprawiedliwie odpowiedzialnością i ryzykiem dla naszej obrony i bezpieczeństwa. Będziemy zapewnić wszystkie niezbędne zasoby, infrastrukturę, zdolności i siły, aby w pełni realizować nasze podstawowe zadania i wdrażać nasze decyzje" - dodano. 

"Gwarantuje nam spokój, wolność i dobrobyt. Jako sojusznicy będziemy nadal wspólnie bronić naszego bezpieczeństwa, wartości i demokratycznego stylu życia" - podkreślono na zakończenie. 

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft/dap

Źródło: TVN24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości