Rząd wesprze Polaków w walce z roszczeniami

Aktualizacja:
 
Niemcy chcą zwrotu mienia

- Przygotowaliśmy dwa projekty ustaw dotyczące nieruchomości na ziemiach zachodnich - oznajmił minister sprawiedliwości. Według Zbigniewa Ziobry mają one pomóc Polakom w walce z roszczeniami Niemców.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz projekt ustawy, porządkującej prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego w księgach wieczystych.

Jak powiedział minister, projekty "odpowiadają na niepokoje osób, które czuły się zagrożone w związku z posiadaniem własnej nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych w związku z niezasadnymi roszczeniami niektórych obywateli niemieckich". Dodał, że obowiązkiem polskiego państwa jest "stać po stronie własnych obywateli i słusznych racji".

Szybsza i tańsza droga do prawa własności Według projektu nowelizacji łatwiejsze i szybsze ma stać się przechodzenie przez właścicieli nieruchomości z prawa użytkowania wieczystego na prawo własności. Służyć temu celowi mają m.in. preferencyjne opłaty w przypadku przekształceń i system bonifikat. Jak zapewnili przedstawiciele ministerstwa, w przypadku osób, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia, bonifikata w opłacie za przekształcenie będzie sięgała aż 90 proc.

Bonifikatą w wysokości 50 proc. zostaną objęci wieczyści użytkownicy oraz ich prawni spadkobiercy, którzy prawo użytkowania wieczystego otrzymali przed 5 grudnia 1990 r. Ponadto będzie możliwość spłaty w ratach należności rozłożonej na okres od 10 do 20 lat, a także zwolnienie z opłaty sądowej za wpis do księgi wieczystej dla osób, wobec których przekształcenie ma nastąpić nieodpłatnie.

Uporządkować księgi wieczyste Natomiast według drugiego z projektów, przewidziane jest przede wszystkim powstanie wykazu nieruchomości należących do Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. Ma to m.in. pomóc w uporządkowaniu ksiąg wieczystych oraz usprawnić ujawnienie skutków zmian własnościowych, jakie zaszły w Polsce po 1945 roku.

Zgodnie z założeniami, inwentaryzacja ma pomóc w ustaleniu rzeczywistych rozmiarów dotychczasowych zaniedbań. Starostowie na mocy projektowanej ustawy zostaną także zobowiązani do prowadzenia przez dwa lata akcji informacyjnej wśród mieszkańców nt. zabezpieczania swych praw własności.

- Wreszcie zostaną wyjaśnione i uzupełnione kwestie, które były zadawnione i zaniedbane przez poprzednie rządy (...) w księgach wieczystych zostaną usunięte zaszłości o charakterze historycznym - powiedział podsekretarz stanu w ministerstwie Andrzej Duda.

Projekty obu ustaw zostały przyjęte na posiedzeniach rządu w lipcu.

Nieuporządkowana sprawa sprzed lat Nieruchomości na terenach Ziem Odzyskanych, przede wszystkim Warmii i Mazur, stały się w wyniku nieuporządkowania praw własności w księgach wieczystych przedmiotem roszczeń niemieckich tzw. późnych przesiedleńców, którzy wyjeżdżali do Niemiec w latach 70. i 80.

Na Warmii i Mazurach zapadły już prawomocne wyroki, na mocy których Polacy muszą się wyprowadzić z nieruchomości, w których mieszkali, ponieważ zostały one oddane dawnym właścicielom z Niemiec. W sumie chodzi o 5 polskich rodzin - 22 osoby.

Źródło: PAP/Radio Szczecin

Pozostałe wiadomości