TVN24 | Polska

Nowe rządowe stanowisko. Premier powołał pełnomocnika do spraw polityki młodzieżowej

TVN24 | Polska

Autor:
mart/kg
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Lista pełnomocników rządu i premiera. Stan na czerwiec 2020premier.gov.pl
wideo 2/8
premier.gov.plLista pełnomocników rządu i premiera. Stan na czerwiec 2020

W środę w życie weszło rozporządzenie dotyczące ustanowienia funkcji pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej, który ma koordynować przygotowanie dokumentu strategicznego w tym zakresie. Został nim Piotr Mazurek, powołany na to stanowisko przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Pełnomocnik ds. polityki młodzieżowej ma między innymi koordynować przygotowanie i wdrożenie "w oparciu o konsultacje przeprowadzone z szerokim kręgiem interesariuszy" dokumentu strategicznego dotyczącego działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Do jego zadań ma też należeć inicjowanie aktywności i współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w zakresie zwiększania zaangażowania młodzieży w życie publiczne - czytamy w rozporządzeniu.

CZYTAJ WIĘCEJ: Rząd pełen pełnomocników. Wzrost prawie trzykrotny

Zadania pełnomocnika

Pełnomocnik ma też koordynować dialog dotyczący inicjatyw w obszarze polityki młodzieżowej i monitorować prace związane z sytuacją młodzieży w Polsce podejmowane przez administrację rządową i samorząd terytorialny oraz współpracować z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących młodzieży. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem to powołany ustawą z 2019 roku organ dialogu pomiędzy najważniejszymi organami władzy a młodym pokoleniem Polaków.

Zgodnie z rozporządzeniem opublikowanym w środę, pełnomocnikiem ds. polityki młodzieżowej ma być sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w kancelarii premiera. W rozporządzeniu podkreślono, że swoje zadania ma wykonywać współpracując z właściwymi organami administracji rządowej, które są zobowiązane udzielać pełnomocnikowi pomocy i udostępniać informacje i dokumenty niezbędne do jego działań. Może też współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, partnerami społeczno-gospodarczymi i organizacjami pozarządowymi.

Piotr Mazurek na stanowisku

Stanowisko objął Piotr Mazurek, który wcześniej pełnił między innymi funkcję szefa gabinetu politycznego wicepremiera Piotra Glińskiego. Jest współprzewodniczącym Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem i członkiem Narodowej Rady Rozwoju oraz Rady Narodowego Instytutu Wolności.

Pełnomocnik co roku będzie składał rządowi sprawozdanie ze swojej działalności. Ma też informować premiera o zagrożeniach w realizacji jego zadań. Jak czytamy, wydatki związane z obsługą tej funkcji pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest szef kancelarii premiera.

Autor:mart/kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości