TVN24 | Polska

NIK: prezes żąda od CBA zbadania zjawisk korupcjogennych w Funduszu Sprawiedliwości

TVN24 | Polska

Autor:
ads/adso
Źródło:
tvn24.pl
TVN24Syn szefa NIK zatrzymany przez CBA

Rozpoczęła się konferencja w Najwyższej Izbie Kontroli. Można ją oglądać na żywo na antenie TVN24 i w internecie w TVN24 GO. Relacjonujemy ją również w portalu tvn24.pl.

OGLĄDAJ KONFERENCJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO

i

Relacja odświeża się automatycznie

 • 10:30

  Zakończyła się konferencja, dziękujemy za uwagę.

 • 10:29

  Jędrzejczyk: Mówimy o kwotach rzędu kilkunastu milionów złotych.

 • 10:27

  Jędrzejczyk: NIK nie posiada uprawnień takich jak CBA. My wykazaliśmy, że w wielu obszarach korzystania z Funduszu Sprawiedliwości doszło do mechanizmów korupcjogennych. To są pewnego rodzaju powiązania personalne między władzami organizacji pozarządowych, które korzystały z Funduszu Sprawiedliwości.

 • 10:24

  Jędrzejczyk: Mechanizmy korupcjogenne rozumiemy jako działalność polegającą na dowolności w podejmowaniu decyzji, brak jawności podejmowania, brak lub słabość kontroli wewnętrznej.

 • 10:23

  Zaczyna się runda pytań od dziennikarzy.

 • 10:22

  Jędrzejczyk: Szczegółowe wyniki kontroli zostaną przekazane opinii publicznej niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska ministra sprawiedliwości oraz stanowiska i informacji o podjętych działaniach przez premiera, wicepremiera i szefa CBA.

 • 10:21

  Jędrzejczyk: W związku ze skalą stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Funduszu Sprawiedliwości, prezes Najwyższej Izby Kontroli, zwrócił się do premiera i wicepremiera o podjęcie pilnych działań naprawczych dotyczących Funduszu Sprawiedliwości. Od szefa CBA zażądał podjęcia stosownych działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności powstania wykrytych przez NIK nieprawidłowości, w tym mechanizmów korupcjogennych.

 • 10:19

  Jędrzejczyk: Dzisiaj prezes NIK powiadomił premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa CBA o uwagach, ocenach i wnioskach sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym.

 • 10:19

  Jędrzejczyk: Wszystkie czynności realizowały doświadczone zespoły ekspertów NIK. Ta kontrola jest rzetelna i obiektywna. W maju tego roku prezes NIK skierował do ministra sprawiedliwości jako dysponenta Funduszu wystąpienie pokontrolne zawierające negatywną ocenę kontrolowanej działalności i 18 wniosków pokontrolnych zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. 4 czerwca tego roku minister sprawiedliwości wniósł zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, które zostały oddalone uchwałą kolegium NIK.

 • 10:16

  Jędrzejczyk: Kontrola Funduszu Sprawiedliwości została rozpoczęta w czerwcu 2020 roku i obejmowała 21 podmiotów. Ta kontrola była pierwszym tak kompleksowym badaniem wszystkich aspektów funkcjonowania Funduszu.

 • 10:16

  Michał Jędrzejczyk, NIK: W przestrzeni publicznej pojawiają się nieprawdziwe i niejasne informacje dotyczące realizowanej przez Najwyższą Izbę kontroli Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz ten jest przedmiotem zainteresowania NIK już od kilku lat. Już trzykrotnie NIK negatywnie oceniła funkcjonowanie tego Funduszu. Uchwałą z 2019 roku NIK postanowiła wprowadzić na 2020 rok kontrolę planową.

 • 10:10

  Komar: Do prokuratury zostało skierowane zawiadomienie o uzasadanionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, czyli niedopełnienia obowiązków poprzez odmowę udziału w głosowaniu na kolegium.

 • 10:09

  Dyrektor departamentu prawnego Barbara Komar: Prezes Izby wystąpił do marszałek Sejmu o odwołanie Tadeusza Dziuby ze stanowiska wiceprezesa NIK.

 • 10:08

  Sobecki: Zostały podjęte środki prawne.

 • 10:08

  Sobecki: Rezygnacja członka kolegium z udziału w pracach nad dokumentami podejmowanymi przez ten organ stanowi wyraz jawnego i ostentacyjnego łamania reguł ustawowych i wewnętrznych.

 • 10:06

  Tomasz Sobecki, NIK: Wiceprezes Tadeusz Dziuba oświadczył na kolegium NIK, że nie weźmie udziału w głosowaniu i nie wziął udziału, choć został na sali. Zdaniem prezesa NIK, takie zachowanie Tadeusza Dziuby jest niedopuszczalne i godzi w powagę NIK. Świadczy o świadomym niedopełnianiu obowiązków członka kolegium NIK.

 • 10:04

  Tomasz Sobecki, NIK: Wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba swoim działaniem zmierza do paraliżu izby.

 • 10:02

  Rozpoczęła się konferencja w NIK.

Czytaj więcej: Prokuratura nie wszczęła śledztwa w sprawie nacisków w NIK, sąd uchylił jej decyzję

Autor:ads/adso

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24