Najnowsze

Rosną kary za podatkowe błędy

Najnowsze


Wraz z podwyżką płacy minimalnej z obecnych 936 zł do 1126 zł, w przyszłym roku zwiększą się też kary finansowe grożące sprawcom przestępstw i wykroczeń skarbowych - pisze "Gazeta Prawna".

Minimalne wynagrodzenie stanowi bowiem wskaźnik bazowy przy ustalaniu zarówno grzywny kwotowej za wykroczenia skarbowe, jak i stawki dziennej kary grzywny przy przestępstwach. W przypadku wykroczenia sąd będzie mógł orzec w 2008 roku karę grzywny nawet o 3,8 tys. zł wyższą niż obecnie, a więc może ona wynieść 22 520 zł.

Wzrost płacy minimalnej, oprócz negatywnych skutków w postaci wyższych kar grzywny, może także mieć korzystne konsekwencje dla podatników dopuszczających się przewinień wobec fiskusa - zauważa gazeta. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wpłynie bowiem jednocześnie na podniesienie kwotowej granicy między wykroczeniem a przestępstwem, która w przyszłym roku wyniesie 5630 zł (obecnie - 4680 zł).

Źródło: "Gazeta Prawna"