Łódź

Łódź

W wyborach może wystartować, to pewne. Ale czy Hanna Zdanowska, jeżeli wygra, będzie mogła dalej być prezydentem Łodzi? To już budzi pewne wątpliwości. Wszystko przez niejasne prawo, które od lat jest ignorowane przez ustawodawcę. - Teraz zapisy ustaw mogą być wykorzystane, żeby wpływać na to, kto po wyborach będzie rządził miastem - mówią prawnicy.

Prokuratura Regionalna w Łodzi wystąpiła o akta sprawy, w ramach której przewodnicząca składu sędziowskiego wysłała pytanie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Sędzia pytała o to, czy nowy sposób organizacji wymiaru sprawiedliwości jest zgodny z europejskimi normami. - Chcemy poznać uzasadnienie tego działania - przyznają prokuratorzy.

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi jest winna poświadczenia nieprawdy w dokumentach - tak prawomocnie orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi. Utrzymał tym samym wyrok pierwszej instancji.