Jedni czekali przed rogatkami, inni je omijali. "Skracanie drogi do śmierci"

KOMUNIKACJA

ULICE