Lokalny park wynajęty na komercyjny festiwal. Mieszkańcy będą mogli wrócić w lutym