Łódź

Łódź

Nagłaśniali sprawę w mediach, alarmowali Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a nawet prosili o interwencję samego papieża. Nie pomogło - ceny pochówku na brzezińskim (woj. łódzkie) cmentarzu są, zdaniem mieszkańców, horrendalnie wysokie. Dlatego też do sądu trafiły dwa pozwy przeciwko kurii, która miała dopuścić się „wyzysku”.