Edukacja

Edukacja

Kuratorzy dzięki lex Czarnek są jeszcze silniejsi niż dyrektorzy szkół, w rzeczywistości oznacza to jeszcze większą władzę ministra. Prawo zostało uchwalone przez Sejm. Uwag opozycji nikt nie słuchał, nauczycieli też nie, a minister Przemysław Czarnek przekonywał przy okazji, że w ten sposób odpolityczni polską szkołę. Polityk chce to zrobić za pomocą kuratorów wybieranych przez polityków. Adrianna Otręba.

Przepisy krytykowały od samego początku liczne organizacje pozarządowe, związki zawodowe działające w oświacie, a także korporacje samorządowe.

Minister Przemysław Czarnek broni lex Czarnek i przekonuje w Sejmie, że za jego rządów polska szkoła będzie odpolityczniona, bo politykę mieli do niej wprowadzić jego poprzednicy. Spór o zmiany w prawie oświatowym to spór o zakres władzy kuratora nad dyrektorem i ostatecznie dyskusja o tym, o co ma chodzić w edukacji. Maria Mikołajewska.