Bankowość

Bankowość

Mark Johnson, były szef działu handlu walutami w banku HSBC został aresztowany na międzynarodowym lotnisku JFK w Nowym Jorku. Jest podejrzany o rynkową spekulację walutami. HSBC, który jest drugim największym bankiem świata, musiał zapłacić 618 mln dolarów kary za wywołany przez swoich pracowników skandal.

Cyberprzestępcy ukradli 9 mld dolarów z ekwadorskiego banku Banco del Austro. Mimo że do ataku doszło rok temu, dopiero teraz ta informacja została ujawniona. A być może, gdyby to zdarzenia nie było trzymane w tajemnicy, nie doszłoby do kolejnych rabunków - banku centralnego Bangladeszu oraz komercyjnego bank z Wietnamu. Bo metody zastosowane podczas tych trzech ataków na globalny system SWIFT są te same.

Po doniesieniach IBM, o ataku na polskie systemy dostępu do bankowości elektronicznej, Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega klientów banków, jak powinni się zachowywać. - Nie należy otwierać podejrzanych linków. Warto cyklicznie zmieniać hasło - podaje KNF.

Przejąłem kontrolę nad bankiem PKO BP ze względu na to, że jest to ważny element strategii biznesowej państwa - mówi wicepremier Mateusz Morawiecki. Bank przejdzie pod kontrolę Ministerstwa Rozwoju po wejściu w życie ustawy, którą we wtorek przyjął rząd. Resort szacuje, że stanie się to przed wakacjami. Obecnie nadzór nad PKO BP sprawuje Ministerstwo Skarbu Państwa.

W sytuacji opóźnienia ze spłatą zobowiązania kredytodawca, podejmując działania w celu wyegzekwowania spłaty długu, nie powinien mechanicznie podejmować działań, zmierzających do wypowiedzenia umowy kredytu - napisał w piśmie do prezesów banków i SKOK-ów przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak.

Zmianę sposobu ustalania składek banków na Bankowy Fundusz Gwarancyjny z rocznego na kwartalny przewiduje nowelizacja ustawy o BFG, którą w piątek jednogłośnie uchwalił Sejm. Nowela dostosowuje polskie prawo do norm unijnych. Wprowadza ona nowe zasady księgowania przez banki składek na BFG.

Słowa prezesa Deutsche Banku Johna Cryana, który w liście do pracowników uspokajał rynki finansowe, nie przekonały inwestorów. Mimo że prezes niemieckiego giganta zapewniał, że bank jest wypłacalny, akcje banku straciły wczoraj niemal 10 proc. wartości, dziś kontynuowały spadki. Tymczasem pojawiają się głosy, że bankructwo DB wywołałoby kryzys finansowy na świecie większy niż ten spowodowany upadkiem Lehman Brothers.

Największy polski bank będzie płacić klientom, którzy zmienią metodę autoryzacji przelewów elektronicznych. Jeśli zamiast zdrapki zaczną korzystać np. z kodów przesyłanych SMS-em, to otrzymają 10 złotych. Wzrost ceny za korzystanie ze zdrapek był jednym z elementów ostatniej głośnej podwyżki opłat i prowizji w PKO BP która z ściągnęła na bank krytykę polityków PiS.