Bankowość

Bankowość

Zainteresowanie podstawowymi rachunkami płatniczymi, które banki musiały wprowadzić w sierpniu do swojej oferty, jest niewielkie – wynika z danych uzyskanych przez tvn24bis.pl. Na skorzystanie z darmowych kont w pięciu największych bankach w Polsce zdecydowało się około 1,3 tysiąca osób.

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na utworzenie banku hipotecznego przez ING Bank Śląski i zatwierdziła skład zarządu ING Banku Hipotecznego - poinformowała we wtorek KNF. Odmówiła natomiast austriackiemu Raiffeisen Bank International utworzenia banku RBI Bank Polska.

Zysk netto sektora bankowego w okresie od stycznia do października 2017 roku wyniósł 11,7 miliardów złotych, czyli spadł o 3,5 procent w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku - podał Narodowy Bank Polski. Jednak sam październik okazał się rewelacyjny. Zysk w tym miesiącu był o połowę wyższy niż rok wcześniej.

Utrudniony dostęp do rachunków przez internet, niedostępność aplikacji mobilnej i infolinii - to tylko część utrudnień, które czekają klientów niektórych banków. Powodem są zaplanowane na najbliższy weekend prace serwisowe.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao. Wątpliwości budzą niejasne zasady ustalania kursów walut - podano w komunikacie. Działania UOKiK dotyczą uznania za niedozwolone klauzul zawartych we wzorcach umów, aneksach do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych.