Bankowość

Bankowość

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – jakie ma zadania

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Wydaje między innymi zezwolenia na prowadzenie działalności przez banki i kasy spółdzielcze, może również nakładać na nie kary i wydawać zalecenia. Komisja Nadzoru Finansowego publikuje także tzw. czarną listę – znajdują się na niej firmy, których działalność budzi wątpliwości.

Numer IBAN – co to jest i do czego służy

Z numerem IBAN spotkał się każdy, kto próbował dokonać płatności międzynarodowej. Dzięki niemu znacznie prostsze i tańsze stały się choćby zakupy internetowe w zagranicznych sklepach. Czym jednak jest numer IBAN i jak on działa? Kto i po co ustanowił numer IBAN?