Dwa razy więcej wyroków frankowych. Wiadomo, ile z nich było korzystnych dla kredytobiorców

Autor:
Krzysztof
Krzykowski
Źródło:
TVN24 Biznes
TSUE wydaje wyroki ws. frankowiczów
TSUE wydaje wyroki ws. frankowiczówTVN24
wideo 2/5
TVN24TSUE wydaje wyroki ws. frankowiczów

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych w pierwszym półroczu 2023 roku wyniosła 8,1 tysiąca, czyli dwa razy więcej niż było to w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku - wynika z zestawienia przygotowanego przez Votum Robin Lawyers. Prawnicy wskazali, że odsetek wyroków korzystnych dla kredytobiorców wyniósł 97 procent.

"W pierwszym półroczu 2023 r. dotarliśmy do 8129 wyroków, z czego aż 7904 (97,2 proc.) były korzystne dla kredytobiorców. W 199 (niecałe 2,5 proc.) sprawach wygrały banki, a tylko w 26 (0,3 proc.) przypadkach sądy II instancji uchyliły wyrok sądu I instancji i przekazały sprawę do ponownego rozstrzygnięcia" - podała kancelaria Votum Robin Lawyers.

Wyroki w sprawach frankowych - dane za I półrocze 2023 roku

Wskazała także, że spośród 7904 korzystnych wyroków, sądy w 7628 (96,5 proc. korzystnych wyroków, a 93,8 proc. wszystkich spraw) przypadkach stwierdzały nieważność umowy. Dodała, że "najdalej idący skutek sankcji wynikającej z zastosowania w umowie nieuczciwych klauzul przeliczeniowych, daje kredytobiorcy podstawy do rozliczenia się z bankiem nominalną wartością kredytu, możliwość wykreślenia hipoteki oraz wykreślnie umowy kredytowej z BIK".

"W przypadku 276 (3,5 proc. korzystnych wyroków, 3,4 proc. wszystkich spraw) spraw umowa kredytowa została utrzymana w mocy jednakże z pominięciem nieuczciwych zapisów umownych w zakresie klauzuli przeliczeniowej tzw. odfrankowienie umowy. W tym przypadku, kredytobiorca zyska zmniejszenie salda zadłużenia (nie będzie ono uzależnione od kursu waluty CHF ustalanej przez bank) oraz raty kredytowej, oprocentowanie kredytu będzie ustalane w oparciu o parametr LIBOR (aktualnie SARON). Dodatkowo sąd zasądzi na rzecz kredytobiorcy nadpłacone raty tj. wartość rat uiszczonych ponad ich rzeczywistą wartość w wyniku zastosowania nieuczciwych zapisów umownych" - wyjaśnili prawnicy.

Podali także, ile wyroków zapadło w sprawach frankowiczów w pierwszych sześciu miesiącach w ostatnich latach:

- w I półroczu 2023 roku zapadło 8129 wyroków (97 proc. korzystnych dla kredytobiorców); - w I półroczu 2022 roku zapadło 4041 wyroków (97 proc.); - w I półroczu 2021 roku zapadły 703 wyroki (97 proc.); - w I półroczu 2020 roku zapadło 225 wyroki (89,5 proc.).

Sprawy frankowe - prawomocne wyroki

"W zakresie prawomocnych wyroków dotarliśmy do 1611 wyroków, z czego aż 1599 było korzystnych na rzecz kredytobiorców (99,3 proc.). W zakresie wyroków II instancji widać wyraźny wzrost liczby rozstrzygnięć, gdyż w całym 2022 r. dotarliśmy do 1561 wyroków względem 1611 wyroków w pierwszym półroczu 2023 r. Ten obszar z pewnością będzie rekordowy, a mając na uwadze, że IV kwartał jest zazwyczaj najbardziej intensywny w sądach możemy spodziewać się rekordowego zakończenia roku" - podkreśliła kancelaria.

Zdaniem prawników "zestawiając bieżące dane za pierwsze półrocze z tożsamymi okresami z ubiegłych lat, można zaobserwować duży wzrost wyroków zapadających w II instancji oraz ujednolicenie orzecznictwa na korzyść konsumentów".

Oto, ile według danych Votum Robin Lawyers prawomocnych wyroków zapadło w sprawach frankowych w pierwszych sześciu miesiącach w ostatnich latach:

- w I półroczu 2023 roku zapadło 1611 prawomocnych wyroków (99,3 proc. korzystnych dla kredytobiorców); - w I półroczu 2022 roku zapadły 652 prawomocne wyroki (98,5 proc.); - w I półroczu 2021 roku zapadły 52 prawomocne wyroki (99 proc.); - w I półroczu 2020 roku zapadły 51 prawomocnych wyroków (84 proc.).

Rośnie odsetek wygranych spraw przez frankowiczów

W analizie wskazano ponadto, że "rosła liczba wydawanych przez sądy wyroków od 2019 r. do dziś nie tylko ilościowo, ale również w zakresie odsetka wygranych spraw".

Z danych zebranych przez prawników wynika, że odsetek wygranych spraw przez frankowiczów wyglądał następująco:

- w całym 2019 roku zapadły 322 wyroki (77 proc. korzystnych dla kredytobiorców), przy czym to "w tym roku zapadł wyrok w sprawie Państwa Dziubak (C-260/18), który bardzo mocno wpłynął na kształtujące się orzecznictwo sądów powszechnych"; - w 2020 roku zapadło 955 wyroków (92,5 proc.); - w 2021 roku zapadło 2780 wyroków (95 proc.); - w 2022 roku zapadło 9596 wyroków (97 proc.); - w pierwszym półroczu 2023 roku zapadło 8129 wyroków (97 proc.).

Kancelaria Votum Robin Lawyers podała, że "nie ma oficjalne bazy danych z wyrokami w sprawach frankowych, dlatego przygotowane przez nas zestawienie nie jest pełnym zbiorem danych wyroków zapadłych w pierwszej połowie 2023 r", a "zebrane i opracowane przez nas dane zostały zbabrane z różnych źródłem internetowych, w których pojawiają się informacje o zapadających wyrokach frankowych".

"Dominuje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej"

- Oceniając aktualną sytuację kredytobiorców frankowych możemy stwierdzić, że sądy powszechne ujednoliciły linię orzeczniczą, w której dominuje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Najdalej idąca sankcja związana z zawarciem przez bank nieuczciwych postanowień umownych skutkuje koniecznością rozliczenia się klienta z bankiem jedynie wartością nominalną udzielonego kapitału, o ile nie uległ on przedawnieniu - wyjaśnił dla TVN24 Biznes radca prawny Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek i Wspólnicy.

Dodał, że "dodatkowo kredytobiorca ma możliwość wykreślić hipotekę oraz domagania się usunięcia danych o umowie kredytowej z BIK-u (Biura Informacji Kredytowej)".

- Z pewnością w kwestii spraw frankowych są jeszcze zagadnienia, które będę wymagały ujednolicenia i rozstrzygnięcia - jak na przykład przedawnienie roszczeń banków czy konieczność złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia w sądzie o skutkach i konsekwencjach nieważności umowy kredytowej. Sądy krajowe skierowały do TSUE pytania prejudycjalne, więc kwestią czasu pozostaje poznanie odpowiedzi na wskazane zagadnienia - stwierdził Bochenek.

Według radcy prawnego "na kształt dzisiejszego orzecznictwa mocno oddziałują wyroki TSUE, w szczególności wyrok w sprawie Państwa Dziubak z 2019 roku, który sprawił, że kredytobiorcy zaczęli częściej wygrywać swoje sprawy w sądach".

- Ostatnie wyroki TSUE z 15 czerwca 2023 roku już zaczynają odgrywać kluczową role w prowadzonych postępowaniach, gdyż sądy zaczynają oddalać powództwa banków o bezumowne korzystanie z kapitału, względnie waloryzację roszczeń. Drugi wyrok, dotyczący zabezpieczenia powództwa sprawił, że sądy zdecydowanie częściej przychylają się do wniosku o zabezpieczenie, który skutkuje wstrzymanie płatności rat na czas trwania postępowania - wskazał prawnik.

Czytaj więcej o wyrokach z 15 czerwca: TSUE zadecydował w sprawie kredytów frankowych >>>

Jego zdaniem "zaobserwowaliśmy także, że po każdym wyroku TSUE zwiększa się zainteresowanie kredytobiorców, nie tylko tych którzy cały czas spłacają swoje kredyty, ale także tych osób, które całkowicie spłaciły swoje zobowiązania względem banku".

- Warto podkreślić, że kredytobiorcy ze spłaconymi kredytami mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej domagając się zwrotu rat uiszczonych ponad otrzymany z banku kapitał. Jak pokazała praktyka dla tej grupy kredytobiorców sektor bankowy nie przygotował żadnych propozycji ugodowych, więc jedyną drogą na odzyskanie swoich roszczeń jest postępowanie sądowe - stwierdził Bochenek.

Frankowicze - czy warto iść do sądu?

Jeszcze w czerwcu w rozmowie z TVN24 Biznes dziennikarz ekonomiczny Maciej Samcik, autor bloga "Subiektywnie o finansach", mówił, czy w związku z wyrokami TSUE warto iść do sądu? - To zależy do tego, jaka jest alternatywa - stwierdził.

- Jeśli alternatywą byłaby ugoda, która jest niedużo gorsza od tego, co można uzyskać w sądzie, to zawsze lepiej się dogadać. Po tych ostatnich wyrokach TSUE stan gry jest taki, że w zasadzie każdy kredytobiorca frankowy może uzyskać kredyt bez odsetek. Więc alternatywna ugoda musiałaby być bardzo dobra, żeby była opcją dla orzeczenia nieważności umowy - wyjaśnił.

Jego zdaniem z punktu widzenia klienta minusem jest to, że to kosztuje. - Prawnicy, którzy się specjalizują w sprawach frankowych, ze względu na gigantyczny popyt dość drogo wyceniają swoje usługi. Słyszałem o kwotach 20-30 tysięcy złotych od sprawy. No i oczywiście to trwa dużo czasu - gdyby pójść dziś do sądu, to trudno byłoby liczyć na prawomocny wyrok przed upływem 3-4 lat, a być może dłużej - stwierdził Samcik.

- Natomiast z wyroków TSUE wynika też możliwość zawieszenia płatności rat. To argument, by do sądu pójść, bo jeśli sąd uwzględni zabezpieczenie powództwa w postaci niepłacenia rat, a jest na to duża szansa, to z punktu widzenia kogoś, kto już spłacił kapitał kredytu, już samo niepłacenie rat jest korzystne - dodał.

Liczba spraw w sądach i reakcja banków

Wcześniej w TVN24 Aneta Wiewiórowska-Domagalska, ekspertka od unijnego prawa konsumenckiego z Instytutu Nauk Prawnych PAN i kancelarii Hoffman Taborowski i Wspólnicy, mówiła, że obecnie w polskich sądach jest około 130 tysięcy spraw w związku z kredytami frankowymi.

Wiewiórowska-Domagalska: z wyroków TSUE mogą cieszyć się wszyscy frankowicze
Wiewiórowska-Domagalska: z wyroków TSUE mogą cieszyć się wszyscy frankowiczeTVN24

Czytaj więcej: "To był największy element odstraszający od pozywania banków" >>>

W czerwcu prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek przekazał, że banki, by uniknąć przedawnienia roszczeń w sądowych sporach z frankowiczami, będą składać kontrpozwy. - Elementem tych kontrpozwów, zamiast tak zwanego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, będzie z dużym prawdopodobieństwem kwestia żądań waloryzacji tych środków, czyli uwzględnienia kosztu pieniądza w czasie - podał Białek.

Prezes ZBP o wyroku TSUE: kredyt w zasadzie darmowy dla frankowiczów
Prezes ZBP o wyroku TSUE: kredyt w zasadzie darmowy dla frankowiczów

- Będąc autorem pozwu C-520/21 oraz inicjatorem pytań prejudycjalnych do TSUE, na które to Trybunał odpowiedział 15 czerwca, oświadczam, że TSUE w sprawie C-520/21 rozstrzygnął również o prawie banków do waloryzacji kapitału wypłaconego kredytu. Zarówno Rzecznik Generalny w opinii, jak i TSUE w wyroku z 15 czerwca bieżącego roku, odpowiadają na pytanie o waloryzację, stwierdzając, że żaden rodzaj rekompensaty bankom się nie należy - podkreślił cytowany przez PAP mecenas Radosław Górski.

Czytaj więcej: Reakcja banków po wyrokach TSUE. "Pozwy i kontrpozwy będą kontynuowane" >>>

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Krzysztof Krzykowski

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości

Na siedzibie Narodowego Banku Polskiego (NBP) pojawił się nowy baner. Tym razem odnosi się nie tylko do inflacji i wzrostu cen, stóp procentowych, ale i samych prac banku. "Wszystkie działania NBP są zgodne z prawem i spełniają najwyższe standardy międzynarodowe" - głosi.

NBP broni się po raz kolejny na banerach. "Precyzja" i "międzynarodowe standardy"

NBP broni się po raz kolejny na banerach. "Precyzja" i "międzynarodowe standardy"

Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

W 2024 roku wakacje kredytowe miałyby przysługiwać, jeżeli wydatki kredytobiorcy związane z obsługą miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego przekraczają 40 procent średniego miesięcznego dochodu - przewiduje projekt skierowany do Sejmu przez posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi.

Wakacje kredytowe po nowemu. Jest projekt

Wakacje kredytowe po nowemu. Jest projekt

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało we wtorek na swojej stronie listę firm, które importowały zboże z Ukrainy. Lista liczy kilkaset podmiotów.

Jest lista firm, które importowały zboże z Ukrainy

Jest lista firm, które importowały zboże z Ukrainy

Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

1,8 miliona Polaków nie jest w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb - wskazano w "Raporcie o biedzie 2023". Dowiadujemy się ponadto, że w związku z inflacją i wzrostem cen 4 na 5 Polaków kupuje mniej lub zdecydowanie taniej.

Raport o biedzie 2023. "W ciągu roku przybyło ich ponad 40 tysięcy"

Raport o biedzie 2023. "W ciągu roku przybyło ich ponad 40 tysięcy"

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Sieć laboratoriów w opublikowanym w poniedziałek wieczorem oświadczeniu przyznała, że 19 listopada doszło do ataku na serwery spółki oraz że "dostęp do znajdujących się tam danych mogły w sposób bezprawny uzyskać osoby nieuprawnione". "Spółka zgłosiła naruszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, poinformowała uprawnione instytucje oraz złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości" - poinformowano. Firma nie podała, ilu osób dotyczy problem.

Atak hakerów na ALAB laboratoria. Jest oświadczenie spółki

Atak hakerów na ALAB laboratoria. Jest oświadczenie spółki

Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP

W ostatnich dniach sprawowania władzy w roli ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podpisał jeszcze dwa zarządzenia w sprawie utworzenia nowych stanowisk w podległych mu instytucjach.

Ostatnie powołania Piotra Glińskiego jako ministra kultury

Ostatnie powołania Piotra Glińskiego jako ministra kultury

Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Od 1 stycznia 2024 roku na polskich stacjach zmieni się rodzaj benzyny 95-oktanowej - z E5 na E10. Oznacza to, że wzrośnie z 5 do 10 procent zawartość biokomponentów. "Obowiązek oferowania paliwa E10 dotyczy wszystkich sprzedawców paliw działających na terenie Polski, zarówno dużych koncernów, jak i sprzedawców prowadzących pojedyncze stacje paliw" - podkreślił zespół prasowy Orlenu w odpowiedzi na zapytanie TVN24 Biznes.

Niedługo nowe paliwo na stacjach. Orlen komentuje

Niedługo nowe paliwo na stacjach. Orlen komentuje

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Od 1 stycznia zakazane będą kopciuchy w połowie Polski. Zakaz używania najgorszej jakości pieców zostanie wprowadzony w ośmiu województwach, choć na różnych zasadach. Na przykład w Sopocie nie będzie można dorzucać do pieca ani węgla, ani drewna, by ogrzać dom. Materiał Łukasza Wieczorka z programu "Polska i Świat" w TVN24.

Kolejne zakazy używania kopciuchów. "Ostatnio wykrywamy wiele nieprawidłowości"

Kolejne zakazy używania kopciuchów. "Ostatnio wykrywamy wiele nieprawidłowości"

Autor:
Łukasz
Wieczorek
Źródło:
TVN24

We wtorek wystartuje pasażerski odrzutowiec Virgin Atlantic lecący z Londynu do Nowego Jorku, który będzie napędzany w stu procentach zrównoważonym paliwem lotniczym (SAF) - podał Reuters. Dodał, że świat lotniczy próbuje pokazać potencjał opcji niskoemisyjnych i zabezpieczyć swoją przyszłość.

Samolot Virgin Atlantic napędzany SAF. To będzie pierwszy taki lot

Samolot Virgin Atlantic napędzany SAF. To będzie pierwszy taki lot

Autor:
kris/ams
Źródło:
Reuters

Sejmowa komisja gospodarki i rozwoju podjęła decyzję o przyjęciu projektu ustawy autorstwa Polski 2050 w sprawie handlu w tegoroczną Wigilię, która przypada w niedzielę. Zamiast w Wigilię sklepy miałyby być otwarte w dwie poprzedzające niedziele, czyli 10 i 17 grudnia bieżącego roku w pełnym zakresie godzin.

Niedziele handlowe w grudniu. Propozycja PiS-u przepadła

Niedziele handlowe w grudniu. Propozycja PiS-u przepadła

Autor:
jr/ams
Źródło:
PAP

"To już czas na nas" - napisał w serwisie X Waldemar Buda, były minister rozwoju i technologii. Z kolei Anna Moskwa, była minister klimatu i środowiska, wyraziła nadzieję, że rozpoczęte "przeze mnie projekty dla Polski będą kontynuowane". Pożegnania ministrów stojących na czele resortów gospodarczych.

To oni zgaszą światło w ministerstwach. Pożegnania w czołowych resortach

To oni zgaszą światło w ministerstwach. Pożegnania w czołowych resortach

Autor:
jr/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Znamy skład nowego rządu. Już wiadomo, że będzie to rząd składający się w zdecydowanej większości z debiutantów. Układ sił w Sejmie sprawia także, że szansa na uzyskanie wotum zaufania przez nową ekipę Morawieckiego jest bardzo niewielka. Jednocześnie pomysł, do którego autorstwa przyznał się prezes PiS Jarosław Kaczyński, oznacza dla państwa koszt na poziomie setek tysięcy złotych.

Rząd na dwa tygodnie może kosztować setki tysięcy złotych

Rząd na dwa tygodnie może kosztować setki tysięcy złotych

Aktualizacja:
Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił skład nowego rządu, który najprawdopodobniej pozostanie u władzy tylko dwa tygodnie. Ministerstwem Finansów pokieruje Andrzej Kosztowniak. Kim jest nowy szef tego kluczowego resortu?

"Człowiek Marka Suskiego" na czele Ministerstwa Finansów

"Człowiek Marka Suskiego" na czele Ministerstwa Finansów

Autor:
jr/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Specjalne nagrody dla dyrektorów przedsiębiorstw państwowych z zakresu gospodarki morskiej przewiduje projekt rozporządzenia ministra infrastruktury, który pojawił się na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL). Odpowiedzialny za projekt jest wiceminister Marek Gróbarczyk.

Nagrody last minute. Jest projekt rozporządzenia

Nagrody last minute. Jest projekt rozporządzenia

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński wystąpił z wnioskiem do Rady Mediów Narodowych o zmiany statutów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Jak informuje PAP, "w poniedziałek Rada Mediów Narodowych zgodziła się na dokonanie zmian w statutach TVP, Polskiego Radia i PAP". Informacje te potwierdził przewodniczący RMN Krzysztof Czabański. Zgodnie ze zmianami "w razie otwarcia likwidacji likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu oraz kierownik komórki organizacyjnej Spółki zajmującej się obsługą prawną".

Minister Gliński chce powstrzymać zmiany w mediach rządowych. "Pozdrawiam Wszystkie Oczy Wielkiego Brata"

Minister Gliński chce powstrzymać zmiany w mediach rządowych. "Pozdrawiam Wszystkie Oczy Wielkiego Brata"

Autor:
jr/ams
Źródło:
PAP

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna kontrolę doraźną w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - przekazała NIK. Wyjaśniono, że jest to efekt "niepokojących" doniesień mediów, które pojawiły się w ostatnich dniach.

NIK rusza z kontrolą. "Niepokojące doniesienia"

NIK rusza z kontrolą. "Niepokojące doniesienia"

Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes, "Gazeta Wyborcza"

Kredytobiorcy wygrywają około 97 procent spraw z bankami o bezumowne korzystanie z kapitału i waloryzację - wynika z danych zebranych i przygotowanych przez kancelarię Votum Robin Lawyers. Prawnicy podkreślają, że "skala działań banków jest coraz większa", co wpływa na liczbę rozstrzyganych przez sądy spraw, które po czerwcowym wyroku przyśpieszyły rozpatrywanie bankowych powództw. 

Sprawy o bezumowne korzystanie z kapitału. "Skala działań banków jest coraz większa"

Sprawy o bezumowne korzystanie z kapitału. "Skala działań banków jest coraz większa"

Autor:
kris/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Od 1 stycznia 2024 rok wypłacane będzie nowe świadczenie dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami - informuje resort rodziny. Chodzi o świadczenie wspierające, które przysługiwać będzie w wysokości od 40 procent do 220 procent renty socjalnej.

Od stycznia nowe świadczenie. Trzeba złożyć wniosek

Od stycznia nowe świadczenie. Trzeba złożyć wniosek

Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że emeryci i renciści mogą pracować i dorabiać, ale niektórych z nich obowiązują limity w tym zakresie. Gdy je przekroczą, ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie - powiedział rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski. Od 1 grudnia limity będą wyższe.

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów. ZUS wyjaśnia

Nowe limity zarobkowe dla części emerytów. ZUS wyjaśnia

Autor:
/dap
Źródło:
PAP

Ponad 4,6 miliona złotych zarobili w 2022 roku doradcy Adama Glapińskiego - informuje w poniedziałek dziennik "Rzeczpospolita". Mimo ponawianych próśb, Narodowy Bank Polski odmawia ujawnienia ich nazwisk.

Miliony na doradców Glapińskiego. NBP nie chce ujawniać nazwisk

Miliony na doradców Glapińskiego. NBP nie chce ujawniać nazwisk

Autor:
mp/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Więcej turystów niż w poprzednich latach spędzi święta Bożego Narodzenia oraz sylwestra i Nowy Rok w Beskidach. Zdaniem Tadeusza Papierzyńskiego z magistratu w Wiśle, w tym roku zainteresowanie jest duże. Są ośrodki, które mają już komplety - powiedział urzędnik.

Okres świąteczny w górach. "To sprzedaje się najszybciej"

Okres świąteczny w górach. "To sprzedaje się najszybciej"

Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP

Tylko do 1 stycznia 2024 roku płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 roku do grudnia 2021 roku - poinformował rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. O możliwości korekty, ZUS przypomina także na profilach PUE ZUS.

Ważna data dla przedsiębiorców. ZUS przypomina o terminie

Ważna data dla przedsiębiorców. ZUS przypomina o terminie

Autor:
JW/ToL
Źródło:
PAP

Stopy procentowe przestały spadać, ale oprocentowanie lokat nie. O ile od dłuższego czasu lokaty nie chronią przed inflacją, to teraz ich średnie oprocentowanie spadło poniżej 5 procent. Są wprawdzie oferty, które pozwalają zarobić 7 procent w skali roku, ale są one obwarowane "gwiazdkami".

Spada oprocentowanie lokat. "Nie dają szans na spektakularne realne zyski"

Spada oprocentowanie lokat. "Nie dają szans na spektakularne realne zyski"

Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Zdaniem Billa Gatesa sztuczna inteligencja (AI) nie zabierze nam pracy, ale raczej "odmieni ją na zawsze". Miliarder prognozuje, że technologia może przyczynić się do wprowadzenia trzydniowego tygodnia pracy.

Bill Gates przewiduje, ile będziemy pracować

Bill Gates przewiduje, ile będziemy pracować

Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Według opisu w mediach społecznościowych Aitana ma 25 lat, jest fanką fitnessu, gier i cosplayu. Może zarabiać nawet 10 tysięcy euro miesięcznie. Owszem, są influencerzy zarabiający lepiej, ale to niezły wynik, jak na kogoś, kto w ogóle nie istnieje i jest wynikiem pracy hiszpańskiej agencji marketingowej oraz sztucznej inteligencji.

Zarabia tysiące euro, chociaż nie istnieje

Zarabia tysiące euro, chociaż nie istnieje

Autor:
JW
Źródło:
TVN24 Biznes