Bankowość

Bankowość

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) – jakie ma zadania

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Wydaje między innymi zezwolenia na prowadzenie działalności przez banki i kasy spółdzielcze, może również nakładać na nie kary i wydawać zalecenia. Komisja Nadzoru Finansowego publikuje także tzw. czarną listę – znajdują się na niej firmy, których działalność budzi wątpliwości.

Numer IBAN – co to jest i do czego służy

Z numerem IBAN spotkał się każdy, kto próbował dokonać płatności międzynarodowej. Dzięki niemu znacznie prostsze i tańsze stały się choćby zakupy internetowe w zagranicznych sklepach. Czym jednak jest numer IBAN i jak on działa? Kto i po co ustanowił numer IBAN?

Denominacja w Polsce – kiedy była i na czym polegała

Denominacja to zmiana znajdujących się w obiegu pieniędzy w państwie poprzez obniżenie ich nominału. Wprowadza się ją w gospodarkach, w których utrzymuje się wysoka inflacja, a wiąże się to ze zmianami cen i produkcją nowych banknotów. Ostatnia denominacja złotego została przeprowadzona w Polsce w 1995 roku.

Gdzie wymienić uszkodzony banknot?

Wymiana uszkodzonego banknotu jest możliwa, o ile zachowało się więcej niż 45 proc. powierzchni banknotu, nie jest on sfałszowany, nie budzi podejrzeń co do autentyczności i możliwe jest odczytanie jego nominału.