Białoruś

Białoruś

Podczas ćwiczeń Zapad-2021 nie rozpocznie się wojna Rosji z Polską. Ona od dawna się toczy – pisze Marek Menkiszak, kierownik Zespołu Rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich.