Białoruś

Białoruś

O wolności, demokracji i nadziei na normalność mówiła Swiatłana Cichanouska w trakcie spotkania w ramach Klubu Gazety Wyborczej. - Nie wydaje mi się, żeby te protesty mogło udać się w tej chwili zdławić, bo na Białorusi nie da się wszystkich zamknąć - stwierdziła.

Sytuacja przypomina czasy stalinowskie z taką różnicą, że jeszcze nie strzelają w głowę - mówią Białorusini w Polsce. Reżim Aleksandra Łukaszenki stosuje coraz większe represje. Więzienie po sfabrykowanych dowodach, groźby odebrania dzieci, zwolnienia z pracy. Ci, którzy uciekli, spokojnego życia szukają między innymi w Polsce. Sylwia Piestrzyńska.