Białoruś

Białoruś

Czy Polska wykona wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzekł, że nasz kraj musi zapewnić migrantom koczującym przy granicy polsko-białoruskiej żywność, ubrania, opiekę medyczną i - jeśli to możliwe - tymczasowe schronienie? Mija kolejna, 18. doba. Barbara Sobska.