Edukacja

Edukacja

Absolwenci gimnazjum spotkali się w środę z szefową MEN, minister Anną Zalewską, aby przedstawić jej zalety gimnazjów. - Ostatnie słowa pani minister, w których mówiła, że gimnazja nie wyrównują szans edukacyjnych, że w gimnazjum panuje duża przemoc, to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że to jest kłamstwo - mówił jeden z uczniów, Bartosz Młynarczyk. W nocy ze środy na czwartek Sejm uchwalił ustawy wprowadzające reformę edukacji, w tym likwidację gimnazjów.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" chce pilnego spotkania z premier Beatą Szydło w sprawie reformy oświaty, nad którą pracuje MEN. Na spotkaniu chcieliby przedyskutować propozycje dotyczące pakietu osłonowego dla nauczycieli gimnazjów.

Premier Beata Szydło w czwartek zapowiedziała, że w następnym tygodniu rząd przyjmie projekt ustawy dotyczący reformy edukacji. Deklarację tę złożyła podczas czwartkowej sejmowej debaty nad wnioskiem PO o wotum nieufności dla minister edukacji Anny Zalewskiej.

Reforma edukacji ma ruszyć, choć na razie nie rozpoczęły się nawet prace nad nowym programem nauczania. Dopiero powstają zespoły ekspertów i, jak wynika z informacji TVN24, z trudem, bo kilku naukowców wycofało się ze współpracy. Kim są eksperci, którzy zdecydowali się pomóc minister w zmianach? Materiał "Czarno na białym".

- Nie jest wykluczone wprowadzenie wymaganej liczby godzin pracy (tzw. pensum) dla psychologów, pedagogów i logopedów pracujących w szkołach, co postulują oświatowe związki zawodowe. Najpierw resort edukacji musi policzyć koszty z tym związane - poinformowała minister edukacji Anna Zalewska. Co jeszcze? Możliwe są zmiany w Karcie Nauczyciela.

Trybunał Konstytucyjny badał skargę 18 osób, którym unieważniono egzamin maturalny z chemii, bo ich prace uznano za niesamodzielnie. Według nich brak możliwości zaskarżenia unieważnienia do sądu administracyjnego jest niezgodny z konstytucją. Trybunał uznał jednak inaczej.