Badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego sprawdzili, czy rzeka, którą okoliczni mieszkańcy od lat mieli za trującą, naprawdę truje. Okazało się, że pogłoski były prawdziwe. Rakotwórczy arsen, który - po zaprzestaniu eksploatacji złota - wydobywano z kopalni na terenie gminy Złoty Stok (województwo dolnośląskie) znajduje się też w wodzie. A jego stężenie stukrotnie przekracza normy dla wody pitnej rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia.