Kosmos

Kosmos

Merkury to pierwsza od Słońca, najmniejsza planeta Układu Słonecznego. To jedna z czterech planet skalistych, zbudowana w znacznej części z żelaza, stąd jej ciemnoszary kolor. Merkury to jedna z rzadziej eksplorowanych przez sondy planet – do tej pory nawiedziły ją dwie misje, a od 2018 roku trwa trzecia o nazwie BepiColombo.

Wenus, nazywana także Gwiazdą Poranną lub Jutrzenką, jest drugą oddaloną od Słońca planetą Układu Słonecznego. Jako jedna z planet skalistych, a także z uwagi na swoją masę i wielkość, często porównywana jest do Ziemi i określana mianem jej planety siostrzanej. Mimo podobieństw, różnic pomiędzy nimi jest jednak znacznie więcej.

Mars to czwarta planeta od Słońca, która powszechnie nazywana jest Czerwoną Planetą. Czerwony odcień Marsa bierze się przede wszystkim z dużej ilości tlenku żelaza, który pokrywa powierzchnię planety. Wpływ na kolor ma także charakterystyczna atmosfera oraz sposób, w jaki światło odbija się od powierzchni Marsa.

Satelita to każde ciało o względnie małej masie, które obiega inne ciało o większej masie, poruszając się po torze nazywanym orbitą. Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje satelitów: naturalne i sztuczne. Podział ten odzwierciedla także rolę, jaką pełnią satelity w Układzie Słonecznym. 

Orbita, czyli tor ciała niebieskiego lub sztucznego satelity, może przybierać różne kształty. Bez względu na to, czy mamy do czynienia z orbitą eliptyczną, kołową, wydłużoną, paraboliczną czy hiperboliczną, wszystkie składają się z sześciu tzw. elementów Keplera. Po orbicie porusza się także Ziemia oraz sztuczne satelity okołoziemskie, które wykorzystywane są do obserwacji planety.

Planetoidy, nazywane też asteroidami, są ciałami niebieskimi o niewielkich rozmiarach, powstałymi we wczesnej fazie kształtowania się Układu Słonecznego. Składają się głównie ze skał, metali i lodu. Planetoidy krążą wokół Słońca po swoich orbitach. NASA podaje, że obecnie znamy ok. 1,2 mln asteroid. Oto najważniejsze informacje o planetoidach w Układzie Słonecznym.