TSUE

TSUE

Traktat Lizboński, który wszedł w życie w grudniu 2009 roku, zmieniał zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Postanowienia umowy dały między innymi nowe uprawnienia ustawodawcze Parlamentowi Europejskiemu, zmieniał się też system głosowania w Radzie UE. Nie obyło się bez sporów – początkowo Traktatowi „nie” powiedziała Irlandia. Z kolei w Polsce umowa była nazywana przez niektórych polityków zdradą.

"Wzywamy do stosowania w Polsce europejskiego prawa" - piszą w liście tysiące polskich prawników. Pod apelem podpisali się również sędziowie Sądu Najwyższego i ponad 300 prokuratorów. Wszyscy oni domagają się wykonania ostatniego postanowienia TSUE w sprawie nieuznawanej przez Sąd Najwyższy Izby Dyscyplinarnej. Michał Tracz.