TSUE

TSUE

W poniedziałek, 16 sierpnia, minął termin jaki Polska dostała od Komisji Europejskiej na udzielenie odpowiedzi, czy zamierza się stosować do orzeczeń TSUE. Polski rząd na razie wysłał do KE odpowiedź, a w niej plany likwidacji Izby Dyscyplinarnej, ale więcej szczegółów nie ujawniono. Jeśli odpowiedź będzie nie wystarczająca, Komisja w najbliższym czasie może wystąpić do TSUE o nałożenie na Polskę kar lub wstrzymanie unijnych pieniędzy. Michał Tracz.

Polski rząd wciąż nie wykonał wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do Komisji Europejskiej ma trafić odpowiedź w sprawie Izby Dyscyplinarnej - zapewniał premier. Izba Dyscyplinarna wciąż działa, w KRS są sędziowie powołani przez polityków. Niewykonanie postawienia TSUE może nas słono kosztować. Michał Tracz.

PiS robi uniki, ale czasu jest coraz mniej - po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej Jarosław Kaczyński zapowiada jej likwidację. Mówi także o kolejnych zmianach w sądownictwie - propozycje znowu zaczynają wzbudzać zaniepokojenie prawników. Materiał Michała Tracza.

Traktat Lizboński, który wszedł w życie w grudniu 2009 roku, zmieniał zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Postanowienia umowy dały między innymi nowe uprawnienia ustawodawcze Parlamentowi Europejskiemu, zmieniał się też system głosowania w Radzie UE. Nie obyło się bez sporów – początkowo Traktatowi „nie” powiedziała Irlandia. Z kolei w Polsce umowa była nazywana przez niektórych polityków zdradą.