Dostęp do broni w USA

Dostęp do broni w USA

Bóg stworzył ludzi, a Samuel Colt uczynił ich równymi – głosi stare amerykańskie powiedzenie. To jednocześnie filozofia, która ukształtowała współczesną amerykańską mentalność. Druga poprawka do konstytucji, która pozwala obywatelom USA posiadać broń to bowiem coś, co - wbrew pozorom - łączy ich ponad podziałami. Bo Amerykanie - najlepiej uzbrojony naród świata - proch i ołów mają w swoim DNA.