Ukraina

Ukraina

Sylwia Piestrzyńska rozmawiała między innymi z panem Damianem, który na co dzień zajmuje się remontami - w czasie wojny został wolontariuszem. Był w Mikołajowie pod Odesą. Razem z kolegami zawozili pomoc humanitarną i byli świadkami rosyjskiego ataku.