Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Prawie oświatowym w Sejmie

TVN24 | Wybory prezydenckie 2020

Autor:
asty/kab
Źródło:
PAP
Duda zapowiedział zmiany w Prawie oświatowymTVN24
wideo 2/4
TVN24Duda zapowiedział zmiany w Prawie oświatowym

W piątek do Sejmu trafił przedstawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt nowelizacji ustawy Prawa oświatowego. Chodzi o przepisy zapewniające rodzicom wpływ na organizowane w szkołach zajęć dodatkowych przez stowarzyszenia i inne organizacje.

Jak poinformowano w uzasadnieniu, celem projektu jest "zapewnienie wszystkim rodzicom możliwości współdecydowania o rodzajach, treści oraz sposobie prowadzenia zajęć dodatkowych, organizowanych w szkołach lub placówkach oświatowych, do których uczęszczają ich dzieci, przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki".

"Projektowana regulacja wprowadza rozwiązanie umożliwiające rodzicom realny wpływ na kształt i sam fakt organizacji zajęć dodatkowych. W ten sposób urzeczywistnia ona prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, wyrażone w art. 48 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej" – czytamy.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

Proponowane przepisy zakładają, że stowarzyszenie lub inna organizacja zamierzająca podjąć działalność w szkole lub placówce oświatowej będzie zobowiązana przekazać bezpłatnie dyrektorowi szkoły prospekt informacji wychowawczej. Dokument będzie mógł mieć formę papierową lub elektroniczną i zawierać będzie m.in. program działalności wychowawczej lub program rozszerzający formy działalności dydaktycznej oraz idee wychowawcze, które będzie realizował. W prospekcie będą musiały także znaleźć się informacje o doświadczeniu zawodowym osób, które będą realizować program w szkole, a także opis wykorzystywanych materiałów graficznych i pomocy dydaktycznych.

Duda: chcę kontynuować politykę ukierunkowaną na wspieranie rodzinyTVN24

Zgodnie z projektem w ciągu 14 dni od otrzymania prospektu dyrektor szkoły przekaże go rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły lub placówki w celu uzyskania ich zgody bądź sprzeciwu co do podjęcia przez dane stowarzyszenie lub inną organizację działalności w szkole.

Przez tydzień od dnia otrzymania prospektu każdy z rodziców będzie mógł wyrazić swą aprobatę bądź jej brak co do podjęcia działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację. Nieprzekazanie przez rodzica tej informacji oznaczać będzie zgodę. Zgodzić musi się większość rodziców, ale każdy może swoją zgodę cofnąć w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Jeśli zgodę cofnie większość rodziców, dyrektor cofnie zgodę na prowadzenie przez daną organizację działalności w szkole.

O złożeniu projektu Andrzej Duda poinformował w piątek podczas spotkania z wyborcami w Warszawie. - Czas najwyższy, by w naszym systemie prawnym, zgodnie z oczekiwaniami rodziców, wreszcie to prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami było realizowane - zaznaczył prezydent.

Autor:asty/kab

Źródło: PAP