Praca

Praca

Praca wykonywana może być nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także innych form zatrudnienia. Wybór właściwej może oznaczać nie tylko lepsze dopasowanie jej do charakteru wykonywanych zadań, ale również lepsze warunki dla pracownika i pracodawcy. Jakie formy zatrudnienia obecnie funkcjonują? Na co wpływ ma wybrana forma zatrudnienia?

Dochód pasywny definiowany jest na wiele sposobów. Określić można go m.in. jako dochód, który uzyskujesz bez stałego zaangażowania w pracę. Nie oznacza to, że aby go czerpać nie trzeba włożyć żadnego wysiłku lub nakładów pracy. Istotne jest jednak, aby znaleźć optymalne dla swojej sytuacji źródła dochodu pasywnego.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy to rozwiązanie, z którego może skorzystać pracodawca w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Nie ma przy tym znaczenia, która ze stron stosunku pracy złożyła wypowiedzenie. Co ważne, pracownikowi za okres zwolnienia z obowiązku pracy przysługuje wynagrodzenie. 

Wynagrodzenie zasadnicze, nazywane też płacą zasadniczą, to podstawowy składnik wynagrodzenia za pracę wypłacanego pracownikowi. Wynagrodzenie określone jest w kwocie brutto, stanowi bowiem podstawę, od której odprowadzane są składki i podatek. Od wynagrodzenia zasadniczego należy odróżnić wynagrodzenie minimalne.