Praca

Praca

Zasady nabycia odprawy pośmiertnej są uregulowane art. 93 Kodeksu pracy i muszą być znane nie tylko pracodawcom, ale i pracownikom. Zapisy tego artykułu wyjaśniają, ile wynosi odprawa pośmiertna oraz w jakich okolicznościach jest przyznawana. Treść art. 93 k.p. powinna interesować również bliskich osoby pracującej, gdyż można z niego dowiedzieć się, komu przysługuje odprawa pośmiertna.