Praca

Praca

Komisja socjalna, zwana też służbą socjalną, to organ powoływany do życia na podstawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), który jest zobowiązujący dla zakładów pracy zatrudniających więcej niż 50 osób oraz zakładów budżetowych. Głównym zadaniem komisji socjalnej jest zarządzanie środkami z ZFŚS. Komisja socjalna w szkole, czyli zakładzie budżetowym, ma za zadanie wspomóc dyrektora w kwestii przyznawania świadczeń z ZFŚS.

Wypowiedzenie zmieniające to oświadczenie woli pracodawcy, polegające na wypowiedzeniu pracownikowi dotychczasowych warunków umowy o pracę. W ramach wypowiedzenia zmieniającego pracownik otrzymuje wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy z jednoczesną propozycją nowych warunków. Wyjaśniamy, kiedy można otrzymać wypowiedzenie zmieniające i jakie są jego konsekwencje.

Praca wykonywana może być nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także innych form zatrudnienia. Wybór właściwej może oznaczać nie tylko lepsze dopasowanie jej do charakteru wykonywanych zadań, ale również lepsze warunki dla pracownika i pracodawcy. Jakie formy zatrudnienia obecnie funkcjonują? Na co wpływ ma wybrana forma zatrudnienia?

Dochód pasywny definiowany jest na wiele sposobów. Określić można go m.in. jako dochód, który uzyskujesz bez stałego zaangażowania w pracę. Nie oznacza to, że aby go czerpać nie trzeba włożyć żadnego wysiłku lub nakładów pracy. Istotne jest jednak, aby znaleźć optymalne dla swojej sytuacji źródła dochodu pasywnego.

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy to rozwiązanie, z którego może skorzystać pracodawca w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę. Nie ma przy tym znaczenia, która ze stron stosunku pracy złożyła wypowiedzenie. Co ważne, pracownikowi za okres zwolnienia z obowiązku pracy przysługuje wynagrodzenie. 

Wynagrodzenie zasadnicze, nazywane też płacą zasadniczą, to podstawowy składnik wynagrodzenia za pracę wypłacanego pracownikowi. Wynagrodzenie określone jest w kwocie brutto, stanowi bowiem podstawę, od której odprowadzane są składki i podatek. Od wynagrodzenia zasadniczego należy odróżnić wynagrodzenie minimalne.