Kościół hierarchowie

Kościół hierarchowie

W polonijnym seminarium niedaleko Detroit w Stanach Zjednoczonych kształcą się polscy klerycy. Jego rektor ksiądz Mirosław Król oskarżony został o molestowanie seksualne. Marcin Gutowski dotarł do jego ofiar oraz zbadał powiązania księdza między innymi z polskimi biskupami, a zwłaszcza kardynałem Stanisławem Dziwiszem. To, co działo się w seminarium, jego rozmówcy nazywają "skandalem". Monika Celej.

Biskup Tadeusz Rakoczy otrzymał zakaz uczestnictwa w celebracjach, spotkaniach publicznych i zebraniach plenarnych Konferencji Episkopatu - to decyzja Stolicy Apostolskiej po zakończeniu postępowania w sprawie zaniedbań dotyczących nadużyć seksualnych i to też może być jeden z powodów wezwania polskich biskupów do Watykanu w trybie pilnym. Niepokojąco wiele jest zgłoszeń wskazujących na zaniedbania biskupów w podobnej sprawie. Maria Mikołajewska.

Czy osoba tuszująca zbrodnie pedofilskie jest godna posiadać stopień generalski, nawet pozostając w stanie spoczynku? To pytanie padło pod adresem arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Pojawiają się apele o odebranie mu stopnia generalskiego i innych odznaczeń, tytułów i orderów. Radni w Warszawie rozważają odebranie tytułu honorowego obywatela miasta. Arcybiskup może też stracić order Odrodzenia Polski. To wszystko po symbolicznej karze z Watykanu. Michał Tracz.