Polska

Protesty wyborcze w Sądzie Najwyższym. Publikujemy wnioski PiS, KO i PSL

Polska

"Założenie" w protestach wyborczych PiS (materiał "Faktów" TVN)
"Założenie" w protestach wyborczych PiS (materiał "Faktów" TVN)Fakty TVN
wideo 2/23

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sądzie Najwyższym protesty wyborcze dotyczące sześciu senackich okręgów. Zarzuca, że doszło do "niewłaściwego zakwalifikowania głosów jako nieważnych, podczas gdy głosy te powinny zostać uznane za ważne". Swoje protesty złożyły także Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Publikujemy kopie tych dokumentów.

Komitet Wyborczy PiS złożył w poniedziałek wnioski do Sądu Najwyższego w ramach protestów wyborczych. Chodzi o sprawdzenie głosów nieważnych oddanych w wyborach do Senatu w sześciu okręgach: numer 100 (Koszalin), numer 75 (Katowice), numer 12 (Toruń), numer 92 (Konin), numer 95 (Kalisz) i numer 96 (Kalisz).

Kopie wniosków udostępnił TVN24 Sąd Najwyższy. Wszystkie zawierają podobną treść i argumentację.

KW PiS postawił w nich zarzut naruszenia przepisu artykułu 227. Kodeksu wyborczego, które miałoby polegać na "niewłaściwym zakwalifikowaniu głosów jako nieważnych, podczas gdy głosy te powinny zostać uznane za ważne".

W uzasadnieniach wniosków wskazywano, że ustalenie, iż część głosów "zostało nieprawidłowo uznanych za nieważne, zaś w rzeczywistości powinny być one uznane jako głosy poparcia dla kandydata Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość decyduje o tym, że najwięcej głosów uzyskał kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość".

§ 1. Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy przez co wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.§ 2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list kandydatów albo nie postawiono tego znaku w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list, z zastrzeżeniem § 4.§ 3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania znak "x" postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona.§ 4. Jeżeli na karcie do głosowania znak "x" postawiono w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata z jednej tylko listy kandydatów, a nazwisko tego kandydata zostało z tej listy skreślone, to głos taki uznaje się za ważny i oddany na tę listę.§ 5. Jeżeli na karcie do głosowania znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów z tej samej listy kandydatów, to głos taki uważa się za głos ważnie oddany na wskazaną listę kandydatów z przyznaniem pierwszeństwa do uzyskania mandatu kandydatowi na posła, którego nazwisko na tej liście umieszczone jest w pierwszej kolejności.Art. 227 Kodeksu wyborczego. "Sposób głosowania i warunki ważności głosu"

W odniesieniu do okręgu numer 95 wskazano ponadto, że "liczba głosów nieważnych" w tym okręgu senackim "wzrosła w porównaniu do wyborów w 2015 roku". "Jest to zjawisko przeciwne do ogólnej tendencji mniejszej ilości głosów nieważnych zarówno w całych wyborach, jak i w zdecydowanej większości poszczególnych okręgów" - czytamy we wniosku.

Z kolei w uzasadnieniu wniosku dotyczącego okręgu 96 zauważono, że liczba głosów nieważnych "lawinowo wzrosła (o ok. 25 proc.) w porównaniu do wyborów w 2015 r.".

Wnioski KW Prawa i Sprawiedliwości:

1. Okręg numer 100 obejmuje Koszalin i okolice. Rywalizowało w nim trzech kandydatów. Mandat zdobył poseł PO Stanisław Gawłowski - startujący z własnego komitetu - który otrzymał 44 956 głosów. Na drugim miejscu znalazł się Krzysztof Nieckarz z KW PiS, którego poparło 44 636 wyborców. Krzysztof Berezowski, także startujący z własnego komitetu, zdobył 43 933 głosy.

Oddano 3344 głosów zakwalifikowanych jako nieważne.

Krzysztof Sobolewski, pełnomocnik Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość przytoczył dane PKW, z których wynika, że różnica głosów między Gawłowskim a Nieckarzem wyniosła zaledwie 320, co stanowi 0,23 procent wszystkich głosów oddanych w tym okręgu.

Pełnomocnik KW PiS uzasadnia, że "niespotykana", "wyjątkowo mała" różnica w liczbie uzyskanych przez dwóch kandydatów głosów, może uchodzić za margines błędu i być spowodowana pomyłkami przy kwalifikowaniu głosów jako nieważnych lub błędami w protokołach.

ZOBACZ PROTEST WYBORCZY DOTYCZĄCY OKRĘGU NUMER 100 >

2. W okręgu numer 75 (Katowice) do Senatu wybrana została wiceprezeska partii Wiosna Gabriela Morawska-Stanecka (KW SLD). Poparło ją 50,93 procent głosujących. Jej kontrkandydat, senator kończącej się kadencji Czesław Ryszka (PiS) otrzymał poparcie 49,07 procent wyborców. Na Gabrielę Morawską-Stanecką głosowały 64 172 osoby, a na Czesława Ryszkę 61 823 wyborców.

Różnica liczby głosów pomiędzy nimi wyniosła 2 349 głosów, przy 3 749 głosach nieważnych w tym okręgu.

ZOBACZ PROTEST WYBORCZY DOTYCZĄCY OKRĘGU NUMER 75 >

3. W okręgu numer 12 (Toruń) mandat do Senatu zdobył Ryszard Bober, który startował z listy KW Polskie Stronnictwo Ludowe. Zdobył 52 619 głosów i uzyskał poparcie 39,26 procent głosujących.

Andrzej Mioduszewski, który był kandydatem KW Prawo i Sprawiedliwość, otrzymał 50 168 głosów, co przełożyło się na 37,43 proc. poparcia. Różnica liczby głosów pomiędzy tymi kandydatami wyniosła 2 451 głosów, przy 2 844 głosach nieważnych w tym okręgu.

ZOBACZ PROTEST WYBORCZY DOTYCZĄCY OKRĘGU NUMER 12 >

4. Mandat senatora w okręgu numer 92 (Konin) zdobył Paweł Antoni Arndt z KW Koalicji Obywatelskiej. Otrzymal 76 897 głosów i uzyskał poparcie na poziomie 41,71 procent.

Kandydatem KW PiS w tym okręgu był Robert Kazimierz Gaweł, który uzyskał 75 413 głosów (40,90 proc. poparcia). Różnica liczby głosów pomiędzy tymi kandydatami wyniosła 1 484 głosy, przy 3 064 głosach nieważnych w tym okręgu.

ZOBACZ PROTEST WYBORCZY DOTYCZĄCY OKRĘGU NR 92 >

5. W okręgu numer 95 (Kalisz) senacki mandat zdobyła Ewa Jolanta Matecka (KW KO), która uzyskała 80 084 głosów (50,73 proc.). Łukasz Mikołajczyk był kandydatem KW PiS w tym okręgu i otrzymał 77 780 głosów (49,27 proc. poparcia). Różnica liczby głosów pomiędzy kandydatami wyniosła 2 304 głosy, przy 6 221 głosach nieważnych w tym okręgu.

ZOBACZ PROTEST WYBORCZY DOTYCZĄCY OKRĘGU NR 95 >

6. W okręgu numer 96 (Kalisz) wygrał Janusz Andrzej Pęcherz (KW KO), który uzyskał 72 579 głosów (50,55 proc.). W tym okręgu KW PiS reprezentował Andrzej Franciszek Wojtyła, który uzyskał 70 993 głosy (49,45 proc. poparcia). Różnica liczby głosów pomiędzy tymi kandydatami wyniosła 1 586 głosów, przy 5 444 głosach nieważnych w tym okręgu.

ZOBACZ PROTEST WYBORCZY DOTYCZĄCY OKRĘGU NR 96 >

W tych okręgach PiS chce ponownego przeliczenia głosówTVN 24

Wniosek KW Koalicji Obywatelskiej

Koalicja Obywatelska złożyła do Sądu Najwyższego protesty wyborcze dotyczące głosowania w wyborach do Senatu w trzech okręgach: numer 2 (Legnica), numer 26 (Sieradz) i numer 59 (Białystok).

1. W okręgu numer 2 wygrał kandydat PiS Stanisław Mróz (49 938 głosów). Kandydat KW KO Jerzy Pokój otrzymał 48 770 głosów. Kandydat KW Polska Lewica Kazimierz Klimek zdobył 27 158 głosów.

Pełnomocnik KW Koalicji Obywatelskiej wskazał we wniosku, że wybory w tym okręgu "należy uznać za nieważne, z tego powodu, że odbyły się przy użyciu kart nieważnych".

Jak czytamy, wszystkie karty do głosowania wydane wyborcom "przy nazwisku kandydata Komitetu Wyborczego Polska Lewica zwierały symbol graficzny Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który to komitet w okręgu wyborczym numer 2 nie wystawiał swojego kandydata z uwagi na zawarcie przez największe partie opozycyjne tzw. paktu senackiego".

"Można bowiem przypuszczać, że głosy oddane na kandydata KW Polska Lewica, bez wprowadzenia wyborców w błąd, mogły być oddane na kandydata KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni (w ramach tzw. paktu senackiego - czytamy we wniosku.

2. W okręgu nr 26 kandydaturę Macieja Łuczaka z PiS poparło 70 561 głosujących, a Krzysztofa Haburę (KO) - 68 670. 29 513 głosów zebrał Jakub Filipowicz (Bezpartyjni i Samorządowcy).

W okręgu numer 26 KW Koalicji Obywatelskiej wniósł o ponowne przeliczenie i poprawne zakwalifikowanie głosów nieważnych (z uwagi na postawienie znaku 'X' na symbolu graficznym KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni przy nazwisku Krzysztofa Stefana Habury”.

Wskazano, że różnica głosów oddanych na kandydata KW Koalicji Obywatelskiej i KW Prawo i Sprawiedliwość "wyniosła zaledwie 1891 głosów, podczas gdy aż 2566 głosów zostało uznanych za nieważne z uwagi na niepostawienie znaku 'X' przy nazwisku żadnego kandydata".

3. W okręgu nr 59 Marek Komorowski (PiS) zdobył 111 737 głosów, zgłoszony przez PSL Zenon Białobrzeski - 58 887, a Janusz Wasilewski (Kukiz'15 do Senatu) - 21 465.

KW Koalicja Obywatelska podniosła argument, że Prawo i Sprawiedliwość bezprawnie, bo po upływie ustawowego terminu, zarejestrowało tam nowego kandydata na senatora Marka Komorowskiego w miejsce zmarłego 30 września Kornela Morawieckiego.

ZOBACZ PROTEST WYBORCZY KW KOALICJI OBYWATELSKIEJ >

Protest wyborczy KW PSL

Komitet Wyborczy PSL złożył protest wyborczy dotyczący okręgu 59. Zarzucił Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku zarejestrowanie Marka Komorowskiego "po upływie ustawowego terminu".

ZOBACZ PROTEST WYBORCZY KW POLSKIEGO STRONNICTWA LUDOWEGO >

Sprawy rozpatrywane w nowo powołanej izbie

Sąd Najwyższy rozpatruje wniesione protesty w składzie trzech sędziów nowo utworzonej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, w postępowaniu nieprocesowym i wydaje opinię w formie postanowienia w sprawie protestu. Po rozpoznaniu wszystkich protestów - na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą oraz opinii w sprawie protestów - Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyborów.

Rozstrzygnięcie ma formę uchwały podjętej w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, nie później niż w 90 dniu po dniu wyborów.

Autor: js//now / Źródło: tvn24

Raporty:
Pozostałe wiadomości