Adam Niedzielski

Adam Niedzielski

Zero anonimowości, zero bezkarności - minister zdrowia Adam Niedzielski o atakach antyszczepionkowców mówi, że to zagrożenie dla polskiej państwowości. Ma na myśli zarówno bezpośrednią przemoc, jak i internetowy hejt. Monika Celej.