Afganistan

Afganistan

Przetrwały blisko 1,5 tysiąca lat. Wytrzymały najazd Czyngis-chana, po którym nie został kamień na kamieniu. Wytrzymały złość kolejnych władców, którzy kazali do nich strzelać z armat. Poranione, ale nadal górujące nad okolicą przetrwały do czasów kolejnych barbarzyńców, którym wydawało się, że mogą wyręczyć Allaha w ocenianiu, co jest dla niego godziwe i dobre a co złe. Ich nie przetrwały. Stały się symbolem władzy talibów.