Polska

Wyższy VAT do 2016 r. Rząd pochyli sie nad projektem

Polska

[object Object]
"Budżet drąży choroba Rostowskiego"tvn24
wideo 2/30

Rząd zajmie się dziś propozycją utrzymania do końca 2016 r. stawek VAT na obecnym, podwyższonym poziomie oraz projektem wprowadzenia stabilizującej reguły wydatkowej, która uzależniałaby wzrost wydatków publicznych od średniookresowego wzrostu PKB.

Utrzymanie stawek podatku VAT na obecnym poziomie do końca 2016 r. zakłada projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Złamana obietnica Tuska

Oznacza to, że podstawowa stawka VAT nadal ma wynosić 23 proc. Pierwotnie planowano obniżenie w 2014 r. stawek tego podatku podniesionych w 2011 r. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że utrzymanie w latach 2014-2016 aktualnych stawek VAT zakładają: przyjęta przez rząd pod koniec kwietnia Aktualizacja Programu Konwergencji na rok 2013 oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016. Z kolei przygotowana również przez Ministerstwo Finansów propozycja nowelizacji ustawy o finansach publicznych zakłada, że od przyszłego roku wydatki państwa objąć ma stabilizująca reguła wydatkowa. Zmiana przepisów ma zapewnić stabilność finansów publicznych w Polsce, co - według MF - jest warunkiem koniecznym do realizacji podstawowych celów społeczno-gospodarczych polityki fiskalnej. Nowa reguła zastąpić ma obowiązującą obecnie tzw. dyscyplinującą regułę wydatkową. Według resortu finansów przestanie ona być potrzebna, ponieważ obejmuje zdecydowanie węższy zakres sektora finansów publicznych, niż projektowane rozwiązanie.

Nowe obwodnice

Rząd ma również obradować m.in. nad zmianą programu budowy dróg w latach 2011-15. Chodzi o dodanie do programu załącznika, zawierającego listę obwodnic, które mają być wybudowane w latach 2014-20.

Na liście znalazły się obwodnice jedenastu miast o łącznej długości 140,2 km. Ministerstwo transportu szacuje, że ich wybudowanie będzie kosztowało 4,7 mld zł. Pieniądze będą pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego oraz budżetu UE na lata 2014-20.

Autor: rf / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości