TVN24 | Polska

"Sejm RP wyraża sprzeciw wobec brutalnej kampanii represji rozpętanej przez władze białoruskie"

TVN24 | Polska

Autor:
tas\mtom
Źródło:
PAP
Sejm domaga się uwolnienia Polaków zatrzymanych na BiałorusiTVN24
wideo 2/7
TVN24Sejm domaga się uwolnienia Polaków zatrzymanych na Białorusi

Działania władz białoruskich są "w rażący sposób sprzeczne" z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych - głosi uchwała Sejmu, który domaga się jak najszybszego uwolnienia Polaków zatrzymanych w tym kraju.

Na początku wtorkowych obrad wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS) przedstawił przygotowany przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie prześladowania Polaków na Białorusi. Zgodnie z propozycją tekst został przyjęty przez aklamację.

OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO

W uchwale napisano, że "Sejm RP wyraża sprzeciw wobec brutalnej kampanii represji rozpętanej przez władze białoruskie przeciw obywatelom Białorusi narodowości polskiej pragnącym prowadzić działalność kulturalno-oświatową i pielęgnować tradycje narodowe".

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sprzeciwia się urągającym wszelkim standardom demokratycznym ingerencjom w funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej, a zwłaszcza Związku Polaków na Białorusi oraz Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego" - głosi uchwała. Podkreślono w niej, że działania władz białoruskich są "w rażący sposób sprzeczne" z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych oraz z dwustronnymi zobowiązaniami polsko-białoruskimi w zakresie ochrony mniejszości polskiej.

"Działania władz białoruskich prowadzą do eskalacji napięć"

Jak czytamy w uchwale, "łamanie praw mniejszości narodowych jest sprawą, na którą szczególnie uwrażliwiona jest opinia publiczna, zarówno polska, jak i międzynarodowa". Oceniono, że "działania władz białoruskich prowadzą do eskalacji napięć i pogłębiania samoizolacji tego kraju na arenie międzynarodowej oraz w najwyższym stopniu utrudniają powrót do normalnych kontaktów z sąsiadującą Polską".

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej solidaryzuje się z zatrzymanymi i represjonowanymi rodakami z Białorusi: Andżeliką Borys, Andrzejem Poczobutem, Ireną Biernacką, Marią Tiszkowską, Anną Paniszewą i innymi osobami poddanymi szykanom – nauczycielami, dziennikarzami, działaczami społecznymi" - czytamy.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej domaga się jak najszybszego ich uwolnienia i zaprzestania wobec nich wszelkich represji oraz wzywa społeczność międzynarodową do solidarnej i stanowczej reakcji na bezprawne działania białoruskich władz" - napisano w uchwale.

Zatrzymania członków ZPB

Na Białorusi doszło ostatnio do zatrzymań członków Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. Prezes ZPB Andżelika Borys została zatrzymana w ubiegły wtorek, a w środę skazana na 15 dni aresztu za "organizację nielegalnej imprezy masowej", za jaką władze uznały doroczny jarmark Grodzieńskie Kaziuki.

W ostatni czwartek zostali zatrzymani członkowie Zarządu Głównego ZPB – Andrzej Poczobut, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska. Biernacka jest szefową oddziału organizacji w Lidzie, Tiszkowska w Wołkowysku. Tam również w czwartek od rana odbywały się rewizje – w pomieszczeniach ZPB, szkołach polskich i mieszkaniach działaczek.

Autor:tas\mtom

Źródło: PAP