Polska

Kancelaria prezydenta oficjalnie: od środy pracami Sądu Najwyższego kieruje sędzia Iwulski

Polska

[object Object]
Kancelaria Prezydenta RP wydała komunikat w sprawie sędziów SN (mat. "Faktów" z 4 lipca)Fakty TVN
wideo 2/35

Od środy, z mocy ustawy, a nie decyzji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pracami SN kieruje sędzia Józef Iwulski - podała Kancelaria Prezydenta RP w komunikacie, dotyczącym przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego.

W komunikacie prezydenckiej kancelarii podano, że "przejście w stan spoczynku następuje z mocy prawa, w dacie określonej przez ustawę, a zatem nie jest konieczne wydawanie przez Prezydenta RP aktu urzędowego w tej sprawie. Analogiczne rozwiązanie, niekwestionowane przez Sąd Najwyższy, ustawa przewidziała wobec sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Wojskowej, którzy przeszli w stan spoczynku z dniem wejścia w życie ustawy”.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu - w stan spoczynku muszą przejść sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

W związku z tym, sędziowie ci od 4 lipca - według tej ustawy - przestają pełnić swoje funkcje. Mogą oni dalej je pełnić, jeśli - w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja - złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyraził zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN.

W Sądzie Najwyższym na dzień 3 lipca jest 73 sędziów, spośród których 27 ukończyło 65. rok życia.

Kancelaria: od środy pracami Sądu Najwyższego kieruje sędzia Iwulski

Jak zaznaczono w komunikacie kancelarii, w dalszej części tego przepisu ustawa stanowi, że Prezydent RP "może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego sędziemu, spełniającemu ww. kryteria wiekowe, który w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy złożył oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska".

Według komunikatu, złożone oświadczenia, zgodnie z ustawą, prezydent skierował do zaopiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa. "Od dnia dzisiejszego, z mocy ustawy, a nie decyzji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, pracami Sądu Najwyższego kieruje Pan sędzia Józef Iwulski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych" - podaje Kancelaria Prezydenta RP.

Zauważa, że zgodnie z art. 14 paragraf 2 ustawy, "w razie nieobecności Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zastępuje go Prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego".

Spotkanie prezydenta Dudy z prezes Gersdorf

W komunikacie dodano też, że podczas wtorkowego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy "z Panią sędzią Małgorzatą Gersdorf, Panem Prezesem Józefem Iwulskim oraz Panem Prezesem Markiem Zirk-Sadowskim, Prezydent RP poinformował, że po przejściu w stan spoczynku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w okresie przejściowym, jego obowiązki sprawować będzie – z mocy prawa - Prezes Sądu Najwyższego Józef Iwulski". "Po tym oświadczeniu Prezydenta RP, Pani sędzia Małgorzata Gersdorf poinformowała Pana Prezydenta, że w dniu 3 lipca 2018 r., od godziny 15.30, wyznaczyła również Pana Prezesa Józefa Iwulskiego do zastępowania jej w czasie nieobecności" - głosi komunikat. W dalszej części wyjaśniono, że zgodnie z art. 111 par. 4 ustawy o SN, "w przypadku zwolnienia po wejściu w życie ustawy stanowiska Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego, Prezydent RP powierzy kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą wskazanemu sędziemu Sądu Najwyższego do czasu powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego". "Termin wskazania osoby pełniącej obowiązki Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego nie został w ustawie określony" - czytamy w komunikacie. Poinformowano także, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybierze i przedstawi prezydentowi kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego "niezwłocznie po obsadzeniu 110 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego".

Autor: jog//plw / Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock, KPRP

Raporty:
Pozostałe wiadomości