Spór o Sąd Najwyższy

14 lipca 2018

Karteczki z nazwiskami w kulach, kule w przezroczystej urnie, nad urną pierwsza prezes Sądu Najwyższego losująca kandydatów do Izby Odpowiedzialności Zawodowej, która zastępuje nielegalną Izbę Dyscyplinarną. Tak zaczął się proces formowania tego nowego ciała. Zakończy go wkrótce prezydent Andrzej Duda, bo to on z wyłonionych we wtorek 33 sędziów, wybierze 11. Ten wybór może mieć wielkie znaczenie dla praworządności. Dawid Rydzek.