Szwajcaria

Szwajcaria

Żydów z Niemiec i Austrii na Liście Ładosia jest 407. Większość z nich przeżyła Holokaust - powiedział w Berlinie doktor Jakub Kumoch, jeden z autorów opracowania "Listy Ładosia". Publikacja zawiera nazwiska Żydów, którym polscy dyplomaci w Szwajcarii wystawiali podczas II wojny światowej fałszywe paszporty, dając w ten sposób szansę na przeżycie Holokaustu. - To okazja, by po raz pierwszy w Niemczech przedstawić listę Żydów uratowanych dzięki działaniom grupy polskich dyplomatów z ambasady w Bernie - powiedziała dyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie Hanna Radziejowska.