Lasy

Lasy

Stop dla wycinki lasów

Zapadła przełomowa decyzja zatrzymująca wycinkę lasów. Jej celem jest ochrona najcenniejszej polskiej przyrody. Zdecydowała o tym ministra klimatu i środowiska. 10 pierwszych lokalizacji to nie tylko miejsca najcenniejsze przyrodniczo, ale też ważne dla społeczności. Ewa Wagner.