Maciej Nawacki

Maciej Nawacki

Po latach sądowych batalii sędzia Paweł Juszczyszyn został przywrócony do pracy, ale nie do swojego wydziału, co sąd pracy w Bydgoszczy uznał za represję. Gdy sędzia wykonuje wyrok sądu, prezes Maciej Nawacki ogłasza, że sędzia nie orzeka, bo mu się nie chce. Maciej Warsiński.

Ciąg dalszy sprawy sędziego Pawła Juszczyszyna. Mimo wyroku sądu dalej nie jest dopuszczany do pracy. Dlatego złożył do sądu wniosek o ukaranie swojego szefa, prezesa sądu rejonowego Macieja Nawackiego i domaga się, by nałożyć na niego 15 tysięcy złotych kary. Materiał Michała Tracza.