Konstytucja RP

Konstytucja RP

Proces legislacyjny w Polsce jest ściśle określony przez konstytucję oraz regulaminy Sejmu i Senatu. Na proces ustawodawczy składają się czynności wymagane do uchwalenia ustawy: od inicjatywy ustawodawczej przez czytania w Sejmie i debatę w Senacie, po złożenie podpisu przez prezydenta i ogłoszenie uchwały w Dzienniku Ustaw.