TSUE

TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podjął decyzję w sprawie mechanizmu warunkowości. Oddalony został wniosek Polski i Węgier, czym otwarto furtkę do wstrzymywania unijnych funduszy dla krajów, w których naruszana jest reguła praworządności. Barbara Sobska.