TVN24 | Wybory prezydenckie 2020

Szef PKW: komfortowe byłoby, gdybyśmy znali zasady, na jakich będą przeprowadzone wybory

TVN24 | Wybory prezydenckie 2020

Autor:
asty,js
Źródło:
PAP
Hermeliński: jeżeli będzie głosowanie korespondencyjne, to co to będzie za tajność?
Hermeliński: jeżeli będzie głosowanie korespondencyjne, to co to będzie za tajność?TVN24
wideo 2/4
TVN24Hermeliński: jeżeli będzie głosowanie korespondencyjne, to co to będzie za tajność?

Państwowa Komisja Wyborcza w przekazanej na prośbę Senatu opinii do ustawy w sprawie głosowania korespondencyjnego wskazuje, że nie jest uprawniona do oceny wprowadzanych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana jest do ich realizacji. - Komfortowa byłaby sytuacja, gdybyśmy dziś znali zasady, na jakich będą przeprowadzone wybory - przyznał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO >>>

W odpowiedzi na prośbę Senatu dotyczącą wyrażenia opinii i uwag w sprawie uchwalonej przez Sejm 6 kwietnia ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia wyborów prezydenckich, Państwowa Komisja Wyborcza zaznacza, że jest stałym i najwyższym organem wyborczym w sprawach przeprowadzenia wyborów i podejmuje działania wyłącznie na podstawie i w granicach prawa. "PKW jest zatem organem apolitycznym, realizującym swoje obowiązki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na podstawie obowiązującego prawa" - napisano.

"Decyzje polityczne należą do wyłącznej kompetencji ustawodawcy"

W dokumencie zaznaczono, że PKW nie posiada inicjatywy legislacyjnej, jednak po każdych wyborach Komisja jest zobowiązana do przedstawiania prezydentowi, marszałkom Sejmu i Senatu oraz premierowi informacji o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego i ewentualnie propozycje ich zmian.

"Informacja po wyborach do Sejmu i do Senatu przeprowadzonych w 2019 r. została przekazana zgodnie z ustawowym obowiązkiem Komisji w dniu 10 lutego br." - przypomniano. "Biorąc pod uwagę powyższe, PKW nie jest uprawniona do oceny wprowadzanych przez ustawodawcę regulacji, lecz zobowiązana jest ustawowo do ich realizacji. Kwestie związane z ustaleniem sposobu przeprowadzenia wyborów są bowiem decyzjami o charakterze politycznym, a PKW z uwagi na charakter wykonywanych ustawowych zadań, nie może się wypowiadać w tego rodzaju sprawach. Decyzje polityczne w przedmiotowym zakresie należą do wyłącznej kompetencji ustawodawcy" - głosi opinia Komisji.

Państwowa Komisja Wyborczapkw.gov.pl

WYBORY PREZYDENCKIE: NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI >>>

W dokumencie wskazano ponadto, że w ustawie w sprawie głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich w 2020 roku w jednym z artykułów przywołano nieprawidłowy przepis. Szef PKW Sylwester Marciniak przekazał, że stanowisko zostało poparte przez ośmiu członków Komisji, zaś jeden wstrzymał się od głosu.

"Część kolegów wychodziła z założenia, że nie powinniśmy opiniować"

Marciniak powiedział, że w Komisji ścierały się poglądy na temat tego, czy PKW jest władna opiniować proces legislacyjny. - Część kolegów wychodziła z założenia, że w ogóle nie powinniśmy opiniować. Ja muszę wyważyć stanowisko wszystkich dziewięciu członków PK" - mówił Marciniak.

Przypominał, że od lutego PKW działa w nowym składzie, w którym 7 z 9 członków zostało wskazanych przez Sejm. - Ta komisja ma zupełnie inny charakter niż poprzednia, w której był tylko sędziowski skład. Tu, nie ma co ukrywać, są osoby, które zostały wskazane przez konkretne kluby poselskie - podkreślił.

- Jest inaczej. Ale odnoszę wrażenie - mimo pewnych zawirowań - że zawsze można dojść do konsensusu. Współpraca układa się dobrze, no, może z małymi wyjątkami, ale umiemy różnić się pięknie i w zgodzie - ocenił Marciniak. Przyznał, że choć w Komisji są różne spojrzenia na dane sprawy, to stanowisko dla Senatu zostało przyjęte niemal jednogłośnie - przy jednym głosie wstrzymującym.

"To olbrzymi problem pod względem prawnym"

Odnosząc się do treści dokumentu przekazanego Senatowi, Marciniak podkreślił, że organy wyborcze nie mogą opowiadać się po żadnej ze stron sporu politycznego. - My jesteśmy organem administracji wyborczej. Naszym zadaniem jest zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie wyborów, uczciwych i transparentnych - zaznaczył.

Szef PKW ocenił, że obecna sytuacja związana z trwającym procesem legislacyjnym to "olbrzymi problem pod względem prawnym". - Z jednej strony obowiązuje Kodeks wyborczy. Na to się nakłada zmiana, która weszła w życie w ubiegły piątek, że pewnych zadań nie wykonuje już PKW, w tym nie zleca druku kart. I na to nakłada się trzecia płaszczyzna, czyli procedowana w Senacie ustawa o głosowaniu korespondencyjnym - wyliczał.

Wejście w życie nowych przepisów - mówił Marciniak - to zdarzenie przyszłe i niepewne, bo wszystko zależy od ustawodawcy. - Komfortowa byłaby sytuacja, gdybyśmy na dzień dzisiejszy znali zasady, na jakich będą przeprowadzone wybory. Z drugiej strony można powiedzieć, że obecnie jest szczególna sytuacja, a szczególna sytuacja wymaga szczególnych unormowań prawnych - podkreślił.

Grodzki: jeśli wybory zwiększają ryzyko igrania ze zdrowiem i życiem, to naszym obowiązkiem jest ich przełożenie
Grodzki: jeśli wybory zwiększają ryzyko igrania ze zdrowiem i życiem, to naszym obowiązkiem jest ich przełożenie

"Na pewno problemy logistyczne będą występowały"

Przewodniczący PKW przyznał, że dla niego optymalnym rozwiązaniem byłoby głosowanie przez internet, jednak wprowadzenie takiego rozwiązania to jego zdaniem nie kwestia miesięcy, tylko lat przygotowań.

- Skoro uznajemy, że trzeba ograniczyć osobisty kontakt między ludźmi, to w zasadzie pozostaje tylko głosowanie korespondencyjne albo internetowe. Technologicznie musielibyśmy mieć 150 procent pewności, że nikt nie jest w stanie przejąć informacji, na kogo zagłosował obywatel za pośrednictwem internetu. To jest zasada tajności. To wymaga perfekcyjnych zabezpieczeń. Łatwiejsze wydaje się głosowanie korespondencyjne, ale też muszą być zachowane wszystkie reguły - wskazywał.

To, czy głosowanie korespondencyjne będzie wyłącznym sposobem oddania głosu w wyborach - zaznaczył Marciniak - jest decyzją polityczną i należy do ustawodawcy. - My możemy ewentualnie się zastanawiać, czy jest to możliwe do wykonania - podkreślił. - Na pewno problemy logistyczne będą występowały, ale póki tej ustawy nie ma, trudno przesądzać, jak będzie - dodał.

Szef PKW zwracał uwagę że w ostatnich latach w każdych kolejnych wyborach - także dzięki PKW - frekwencja była coraz wyższa. - W normalnych warunkach liczyliśmy, że w wyborach prezydenckich frekwencja będzie jeszcze wyższa. W tych warunkach, sądzę, że niezależnie czy wybory byłyby tradycyjne, czy korespondencyjne, na pewno frekwencja będzie niższa - ocenił Marciniak. Jak podkreślił, przy wyższej frekwencji silniejsza jest legitymizacja osób, które wygrywają wybory.

Senackie prace nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym

Sejm 6 kwietnia uchwalił ustawę dotyczącą przeprowadzenia wyborów prezydenckich zarządzonych w 2020 roku. Zakłada, że zostaną one przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. To samo rozwiązanie będzie miało zastosowanie w ewentualnej drugiej turze wyborów. Ustawa została skierowana do Senatu.

Autor:asty,js

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: pkw.gov.pl

Pozostałe wiadomości